rusko-turecká vojna, 1877-1878Keď bola na juhu vojna srbsko-turecká a roku 1877 rusko-turecká, v Turčianskom Sv. Martine sa spievalo:

    „Už sú Rusi za Balkánom,
    už je Turek malým pánom“.

Onedlho neraz bolo počuť, so zvláštnou narážkou a so zvláštnym prízvukom, tento premenený text:

    „Už sú Rusi pod Tatrami,
    už je, bratia, dobre s nami!“

Pravda, oslobodenie prišlo vlastným pričinením a nielen ruskou, ale aj inou pomocou.

Zábava