gymnázium Revúca, Samuel OrmisRoku 1874, pri inkvizícii proti revúckemu gymnáziu, jedným z inkvizítorov bol Eduard Sziklay. Keď sa mu profesor gymnázia Samuel Ormis sťažoval v súkromnom rozhovore, že ani jedna žaloba inkvizičnej komisie nie je skrze svedkov alebo inak dokázaná, že všetky žaloby sú ničím nedokázané denunciácie – Sziklay otvorene povedal:

    „Ja som nedržal inkvizíciu za potrebnú; faktum je, že gymnázium veľko-revúcke za každú cenu zničené byť musí – na tom, či s inkvizíciou, či bez inkvizície, nič nezáleží.“

Zábava