Andrej Kmeť, Andrej, KmeťDňa 29. novembra 1873 povolaný bol Andrej Kmeť, katolícky farár v Krnišove, pred okresný súd v Banskej Štiavnici ako svedok. Keďže si žiadal, aby bol po slovensky vypočutý a od tejto žiadosi upustiť nechcel, k čomu mal v smysle § 8. národnostného zákona právo, sudca Štefan Slamka pokutoval ho na 50 zlatých.

Zábava