František Víťazoslav Sasinek.Roku 1872 stala sa Sasinkovi nemilá nehoda. Cez Martin išli honvédi do Žiliny a navštívili Maticu. Pod stolom, na ktorom Sasinek balil knihy, ležaly zbytočné čísla rozličných časopisov. Honvédi prosili Sasinka, aby im dovolil vziať si z nich niečo na čítanie. On dovolil. O krátky čas vyšetrujúci sudca pre to vyslúchal Sasinka, ale protokol sa stratil (?), preto sudca Sasinka predvolal znova a spísal s ním nový protokol. Ako Sasinek podpísal nový protokol, sudca vytiahol z vrecka hotové písmo, kde stálo, že na základe protokolu „lazitó nyomtatványok szétosztása miatt“ (pre rozdávanie poburujúcich tlačív) má byť postavený pod obžalobu. Až roku 1877 stiahla obžalobu bansko-bystrická sedria pre nedostatok dôkazov.

Zábava