Pavol Mudroň, Pavel MudroňKeď v Čechách rozvíjalo sa sokolstvo, na Slovensku turčiansko-sv.-martinský Slovenský spevokol demonštratívne si obliekal uniformu českých Sokolov. Ešte prv, na sokolskom sjazde v Brne Pavel Mudroň, tiež v sokolskej uniforme, toastom svojím, povedaným v mene prítomných Slovákov z hesla „Krv nie je voda“, spôsobil také oduševnenie, že ho na rukách nosili po dvorane.

Zábava