Olejkárstvo bolo v Turci kedysi povestné. Ešte Jozef Škultéty pamätá, že v turčianskej Sklabini žil ojejkár Kučera, za ktorým až z Holandska prišiel človek, poslaný, aby ho doviedol liečiť človeka ťažko chorého. Z toho si možno predstaviť, aké meno musel mať Kučera v ďalekom cudzom svete, keď až do sklabinských hôr išli hľadať lekára pre chorého z Holandska.

Zábava