medaila františek jozef hurban 1867 rakusko madarske vyrovnanie narod politicka situaciaPo rakúsko-uhorskom vyrovnaní a najmä po korunovaní Fraňa Jozefa (8. júna 1867) Hurban skoro zbadal, čo sa kľuje, preto sa poponáhľal do Viedne, kde si vyžiadal u panovníka audienciu. Tú dosiahol a na nej prosil Fraňa Jozefa, aby nezabúdal pri vyrovnaní i na Slovákov. Panovník odpovedal frázami, že politická situácia je taká, už sa nemôže odstať, čo sa talo, ale že vernosť Hurbanovu chce odmeniť zlatou medailou. Na to Hurban mal odpovedať (sdelenie Jána Lešku Juliovi Bodnárovi): „Keď môj národ nedostane nič, ani ja si neprajem odmeny“ a ponúknutú medailu neprijal.

Zábava