Roku 1844 vyšlo nariadenie, že sa musia písať matriky po maďarsky. Michal M. Hodža pomohol si tak, že písal matriky po maďarsky i po slovensky, tamtie pre stolicu, tieto pre svoju cirkev. V tom čase prišiel na krst ako kmotor mikulášsky lekárnik Moes, zarytý Hodžov nepriateľ. Moes spozoroval, že kaplán, ktorý dieťa krstil, zapisuje do slovenskej matriky. „Teraz ho mám v hrsti,“ pomyslel si a vec za horúca oznámil podžupanovi, Hodžovi nebárs naklonenému. Keď bola žaloba, že sa Hodža protiví zákonu, píšuc matriky po slovensky, na písme podaná, stolica vyslala deputáciu na tvár miesta i so žalobníkom Moesom. Deputácia príde a žiada ukázať matriku, na čo Hodža pokojne ukáže – maďarskú matriku. Moes sa díva, očiam neverí a celá deputácia doňho, že si taký posmech z nej urobil atď. Deputácia nič nevykonala a žalobník Moes od tých čias ešte väčšmi nenávidel Hodžu.

Zábava