Jozef Ľudovít HolubyJ. Ľ. Holuby mal raz viacej hostí, medzi nimi i jedného, ktorý silou-mocou chcel byť duchaplným humoristom. Keď prišli do izby, kde bol herbár Holubyho vo dvoch policiach postavený, vtipkár povedal:
„Veď bys’ ty tým herbárom i dobrú kravu nakŕmil!“ a dal sa nad touto „duchaplnosťou“ na celé kolo do smiechu.
Na to Holuby:
„Prečo nie, a ešte by zostalo i dosť bodľačia pre hodného somára, lebo kravy bodľačie nežerú.“
Od tých čias mal Holuby pokoj od vtipkára.

Zábava