Viliam Paulíny-TóthViliam Pauliny-Tóth ako študent komárňanský chytro sa stal prvým žiakom nielen v škole, ale i na poli v hrách a pri plávaní v Dunaji.
„Kár, hogy nem magyar“ (škoda, že nie je Maďar), hovorievali jeho spolužiaci. Že je nie Maďarom, vedeli len odtiaľ, že im ho profesori ako slovenského chlapca (tót gyerek) za vzor a príklad pilnosti a pracovitosti kládli.

Zábava