ObesenecKeď bol Janko Kráľ roku 1848 uväznený a mohol ho ľahko zastihnúť osud Holubyho a Šuleka, bán Jelačić poslal list takéhoto znenia maďarskému ministerstvu:
„Nachodiac sa v čele šesťdesiatich tisícov chlapov na pochode k Pešti, oznamujem so zaručením svojho čestného slova vys. ministeriu, že ak mladý básnik a národovec slovenský Janko Kráľ bude zmárnený, každého Maďara, ktorý mi na pochode padne do rúk, na najbližšom strome dám obesiť. Jelačić bán“

Zábava