memorandum naroda slovenskeho martinJán Francisci, Jozef M. Hurban, Štefan Závodník a Ján Palárik boli členmi vyslanstva, ktoré oddalo slovenské memorandum podpredsedovi uhorského snemu Kolomanovi Tiszovi. Deputanti boli i u Fraňa Deáka a bar. Jozefa Eötvösa odporúčať žiadosti Slovákov. Eötvös spomenul: barón Šimon Révay mi povedal, že sa Francisci obáva, že keď sa my i dorozumieme, Maďari za chrbtom nás a Slovákov spoja sa s Nemcami. Na to Eötvös temer náruživým hlasom povedal:
„Viete pánovia, jestli vy budete považovať nemožné, teda sa my spojíme s 36 miliónmi Nemcov.“
Na to Hurban odsekol: „Jestli tak, teda Slováci spoja sa so 100 miliónmi Slovanov!“

Zábava