paragraf spravodlivosť právo Keď bol dr. Jozef Miloslav Hurban vo väzení pre článok „Čomu nás učia dejiny?“, cez celý čas (za pol roka) mal vo svojej cele nad posteľou v originále zavesený 1. § zákona o slobode tlače: „Gondolatait sajtó utján mindenki szabadon közölheti, és szabandon terjesztheti“. (Myšlienky svoje cestou tlače každý môže slobodne sdeľovať a slobodne rozširovať.) Bolo to preto, aby nezabudol, ako Maďari vedia svoj zákon vykladať, keď ho chce Slovák v svoj prospech upotrebiť. Raz navštívil Hurbana vo väzení povestný Ernest Simonyi; vidiac ten nápis, usmial sa: „Hja, u nás ešte zákon málo platí. Ja som počul, že ste sa pri obrane zmužile držali a nežobrali o smilovanie pánov porotcov“.
Hurban: „Ani nebudem nikdy, lebo: Gondolatait sajtó utján... atď.“

Zábava