HasičEšte poriadne ani neuschol atrament na nahlásení zhromaždenia, ktorého cieľom je odsúdiť sobotňajšiu policajnú brutalitu v Šarišských Michaľanoch, a socialistickí normalizátori o sebe dávajú znova vedieť.

Zhromaždenie Ľudia proti násiliu nahlásilo občianske združenie Nové slobodné Slovensko. Jedným zo štatutárov je Radovan Novotný, ktorý pracuje ako hasič. Hasičský a záchranársky zbor spadá pod Ministerstvo vnútra.

Rado Novotný si plní svoje pracovné úlohy a nasadzuje dennodenne život za zdravie ľudí. To všetko za smiešny plat. Okrem toho neostáva pasívnym občanom, ale zvyšnú energiu dáva do občianskeho aktivizmu – do boja za lepšiu spoločnosť – podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Práve to sa ale nepáči rezortu vnútra.

V súvislosti s nahlásením podujatia hovorca Ministerstva vnútra Erik Tomáš uviedol pre agentúru SITA: „Preskúmame, či konanie tohto hasiča je v súlade s výkonom jeho služby. V každom prípade na voľné hasičské miesto máme vždy veľa kandidátov.“

Pod článkom sa strhla spŕška stoviek odsudzujúcich vyjadrení voči Tomášovi. Každý Tomášove slová pochopil ako primitívnu vyhrážku, za akú by sa nemuseli hanbiť ani normalizátori.

A to si vraj hovoríme „občianska spoločnosť 21. storočia“. Držať hubu a krok! Alebo môžeš klopať na oddelení nezamestnaných. A v čase krízy. Hasič a záchranár riskuje denne v práci svoj život a tu nejakú nulu bez zásluh oblečú do saka len vďaka jeho servilnosti a dostáva obrovský plat za to, že sa vyhráža poctivým ľuďom.

Ako prejav odsúdenia totalitných sklonov Ministerstva vnútra vznikla podporná skupina Radovi Novotnému na sieti Facebook pod názvom Dovoľme hasičovi Radovanovi kritizovať svoj rezort! Zhromaždenie Ľudia proti násiliu, ktoré sa uskutoční v piatok 14. 8. pred autobusovou stanicou v Prešove o 17.00 h. bude teda zároveň zhromaždením za slobodu a chlieb.

Zábava