altMinulý týždeň médiami preleteli správy o „protirómskych plagátoch“, ktoré sa objavili v niektorých mestách na východe Slovenska. Konkrétne to bolo v utorok 14. apríla v Rožňave a stredu 15. apríla v Rimavskej sobote. Podľa správ v médiách, plagáty a nimi propagovaná stránka boli „protirómske“ a „obsahovali viaceré extrémistické tvrdenia“. Médiá však neuviedli žiadny konkrétny príklad extrémistického tvrdenia v článku. Napodiv, bola zverejnená aj adresa blogu, ktorý plagáty propagovali. Prečítal som si teda celý kontroverzný článok. Pôvodne som si myslel, že pôjde o nejakú stránku s nízkou kvalitou, iracionálne sa navážajúcu do Cigánov. Bol som však pozitívne prekvapený.

Stránka poskytuje kvalitný text na zamyslenie

Nebudovca je blog na serveri wordpress.com. V banneri má obrázok stáda ovcí a skvelý citát: „Nesprávna myšlienka ťa možno zabije. Ale nemyslenie ťa zabije určite!“ Celý blog obsahuje jeden jediný článok „Hovorme otvorene o cigáňoch“, v kategórii Cigáni. Bol publikovaný už 12. februára tohto roku. Ako tvorcovia sú uvedení „mladí ľudia z Novohradu, Malohontu a Gemera“.

Po prečítaní celého textu musím konštatovať, že hoci je svojou podstatou politicky nekorektný, neobsahuje žiadne urážlivé ani extrémistické tvrdenia. Text je písaný veľmi zrozumiteľne, jednoducho (pritom zdravým „sedliackym“ rozumom) a úprimne a dovolím si povedať, že hovorí z duše každému slušnému občanovi Slovenska.

Ani kategorické, príliš zovšeobecňujúce tvrdenia by ste v článku nenašli: nikde sa nepíše, že všetci Cigáni sú zlí, že všetci kradnú alebo že sú podradní.

Ba naopak, článok jasne diferencuje, že nie všetci Cigáni sú zlí, keď píše: „cigánske etnikum je z veľkej časti veľmi slabo vzdelané (...) orientuje [sa] sa na drobné či väčšie krádeže, robenie škôd (ako je zber druhotných surovín vrátane plotov, odkvapov, kanalizačných príklopov...) a prepadá alkoholizmu, mladšia generácia požívaniu ľahších drog pod vplyvom ktorých sa dopúšťajú ďalšej násilnej kriminality...“

Čo z týchto tvrdení je nepravda?

Za kontroverznejšie možno označiť len dve pasáže, aj tie však v kontexte článku kontroverzné vôbec nie sú:

  • „V časoch komunistickej totality bol cigánsky plevel rozsiaty po celom Slovensku, v časoch dnešnej ‚slobodnej‘ totality sa rýchlym tempom rozrástol dobre živený štátnymi neadresnými príspevkami.“
  • „Zaujímajte sa o to, kam idú vaše dane. Protestujte proti tomu, aby šli do cigánskych vreciek alebo do kás tretieho sektora (všelijakým cigánskym aktivistom, ‚ľuďom‘ proti rasizmu a ďalším skrachovancom živiacim sa prázdnym rečnením).“

V kontexte označenie „cigánsky plevel“ evidentne hovorí len o tých Cigánoch, pre ktorých platí vyššie spomínaná charakteristika a nič nenasvedčuje tomu, že by tento výrok bol myslený na Cigánov ako takých (a v celom článku sa navyše vyskytuje len raz). Ba naopak, vyššie citovaný úsek to popiera.

Danie slova „ľudia“ do úvodzoviek, keď sa píše o ĽPR má zas zrejme parodovať ich „humanizmus“. Rozhodne ho však nemožno označiť za „protirómske“.

Čo z týchto tvrdení je nepravda?

Článok teda nie je o nenávistných výlevoch proti Cigánom, ani nejde o nekonštruktívnu kritiku. O čom teda článok je? Jeho podstata sa dá zhrnúť do nasledujúcich bodov:

  • na Slovensku existuje „cigánsky problém“;
  • o tomto probléme „všetci“ vedia, ale „svoj názor povedia len v krčme pri pive, alebo doma medzi štyrmi stenami“;
  • veľká časť cigánskeho etnika sa vyznačuje slabou vzdelanosťou, zlými pracovnými návykmi, chudobou, manipulovateľnosťou, kriminalitou a alkoholizmom;
  • cigánske etnikum získava prostriedky na obživu z peňazí pracujúcich občanov;
  • napriek závažnosti problému vláda o ňom mlčí a venuje sa veciam ako „dohadovanie sa, kto je otcom národa slovenského“, či v maďarských učebniciach písať slovenský názov za maďarským alebo naopak, koľko „miliónov vyhodiť oknom“ v Afganistane a podobne;
  • riešenie problému sa za 20 rokov napriek značnému množstvu utratených prostriedkov neposunul dopredu;
  • nie je tendencia revidovať doterajšie „riešenie“ problému a tí, ktorí to navrhujú, sú umlčovaní.

Aké riešenie navrhujú aktivisti – tvorcovia blogu? Veľmi triezvo uvádzajú, že „My, nahnevaní občania z juhu Slovenska nemáme moc riešiť cigánsky problém, a ani ju nechceme, pretože na riešenie problémov tu predsa máme štátnu správu a samosprávu platenú z našich daní!“ Riešenie však nespočíva „v sťahovaní sa preč z Gemera či Novohradu do Bratislavy,kde problém zatiaľ nie je vidieť, pretože ten tam príde sám, i keď neskôr – a kam sa odsťahujeme potom?!“

Nechcú teda brať spravodlivosť do svojich rúk, nechávajú moc zvoleným reprezentantom, avšak odporúčajú ľuďom jednu vec: nemlčať! Zaujímať sa o dianie okolo seba, sledovať údaje, snažiť sa zistiť štatistiky, protestovať proti aktivitám združení ako ĽPR...

Ak teda človek prečíta celý článok a pochopí jeho myšlienku, nenachádza na ňom nič rasistické. Naopak, bežný slovenský človek by sa po jeho prečítaní s ním takmer isto stotožnil. Ako ale reagovali predstavitelia štátnej moci?

Reakcie systému – kontraproduktívne

Podpredseda vlády pre ľudské práva Dušan Čaplovič blog jednoznačne odsúdil a dokonca ho nezmyselne spojil s maďarským šovinizmom: „Neprekvapuje ma, skôr som presvedčený o tom, že práve na tých miestach, kde verbovali do Maďarskej gardy a do hnutia 64 žúp, kde organizovali tieto zoskupenia v minulosti rôzne stretnutia, sa začínajú takéto praktiky, ktoré sú v súčasnosti známe v Maďarskej republike, kde Rómov nielen prenasledujú, ale ich aj vraždia. Nie som možno ďaleko od pravdy, že nositeľov treba hľadať práve z tohto prostredia.“ Celé to zaklincoval tvrdením, že presadzuje „nulovú toleranciu“ pri „akýchkoľvek aktivitách, zaváňajúcich extrémizmom“ a polícia pri nich rázne zasahuje.

Čo má preboha blog Nebudovca spoločné so zabíjaním Cigánov? Ako súvisí občianska iniciatíva mladých za poukázanie na a riešenie závažného sociálneho problému – legálnymi prostriedkami – s extrémizmom?

Polícia začala vo veci vylepenia plagátov trestné stíhanie. „Bol prijatý podnet na trestné stíhanie voči neznámemu páchateľovi pre prečin podpory a propagácie skupín smerujúcich k potláčaniu základných práv a slobôd,“ povedala zástupkyňa košickej policajnej hovorkyne Jana Mésarová.

Čo si majú o tomto celom pomyslieť tvorcovia blogu Nebudovca, ktorí poukázali na podstatný spoločenský problém a nastolili viaceré závažné otázky? Úprimne sa snažia nastoliť diskusiu o téme, ktorá sa ešte viac ako nám vypomstí budúcim generáciám. Prečo ich miesto odpovedí a diskusie postihlo trestné stíhanie? Vyvinuli občiansku iniciatívu, čo by malo byť u mladej generácie cenené a podporované, pretože až príliš veľa ľudí je ľahostajných k tomu, čo sa deje okolo nich.

Práve takýto nekonštruktívny a demotivujúci prístup štátnej moci má za následok, že rôzne skupiny sa snažia riešiť cigánsky problém po svojom – radikálnymi a ilegálnymi prostriedkami.

Zábava