Nemzeti örsereg, vlajka, šovinizmus, extrémizmus„Súd v Trebišove odsúdil maďarského extrémistu“ – písali tento týždeň médiá. Takáto správa potešila nielen občianskych aktivistov, ale aj mnohých nacionalistov a väčšinu spoločnosti celkovo. Ľudia väčšinou reagujú myšlienkovým pochodom: maďarský šovinizmus je zlý, tak je dobré, že sa proti nemu niečo spravilo. Kto však o tomto prípade čítal niečo viac, ľahko prišiel na to, že postup slovenských orgánov činných v trestnom konaní porušil základné zásady demokracie.

„[41-ročný občan maďarskej republiky András G.] v nedeľu [29. marca 2009] o 15 hodine pred kaštieľom v obci Borša na zhromaždení občanov pri príležitosti osláv výročia narodenia Františka Rákociho vybral z osobného motorového vozidla zástavu s nápisom Nemzeti örsereg... rozvinul ju, položil na plece a kráčal s ňou do davu prítomných ľudí stojacich pred bustou Františka Rákociho.“ Usporiadateľ akcie muža následne vyzval, aby zástavu stočil a nevyvolával konflitky. András G. zástavu na toto upozornenie zvinul, stále ju však mal na pleci a sledoval podujatie.

Nemzeti örsereg znamená „Národná stráž“. Ide o maďarskú nacionalistickú organizáciu, ktorá okrem mnohého vznešeného z národovectva obsahuje aj chorú deviáciu: šovinizmus. Hlavným znakom maďarského šovinizmu je snaha o obnovu „veľkého Maďarska“. Spolupracuje tiež s podobným združením Maďarská garda.

Myslíte si, že vyššie uvedený text je len výňatok z tlačovej správy opisujúci spomienkovú akciu na F. Rákociho? Nielen to. Uvedeným citátom riaditeľ Krajského oddelenia Policajného zboru v Košiciach Juraj Bukuš zdôvodnil, prečo bol občan Maďarskej republiky odsúdený na podmienečný trest odňatia slobody (na 10 mesiacov s odkladom na 2 roky). Za len niekoľko sekúnd trvajúci akt (pričom András G. ihneď v súlade so zákonom uposlúchol usporiadateľa), ktorý nikomu nespôsobil žiadnu ujmu, nikoho nezranil ani neohrozil. Celý proces prebehol v tzv. „superrýchlom konaní“.

Takéto prípady snáď prichádzali do úvahy v 19. storočí alebo počas vojny, ale rozhodne nie v mierových časoch a navyše po deklarovanej implementácii troch generácií ľudských práv do právneho poriadku SR. Sudca, ktorý je schopný človeka poslať do väzenia za takúto drobnosť, isto nebude mať veľký cit pre demokraciu.

Nemzeti örsereg, šovinizmus, extrémizmusNárodná stráž je navyše v Maďarsku legálna organizácia, ako pripustil aj Bukuš. Ústavy a zákony oboch republík sú odvodené zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Neexistujú teda podstatné rozdiely v právnych poriadkoch. V rámci priestoru Európskej únie, ktorej zákonodarstvo „boja proti extrémizmu“ by malo byť jednotné, tak vzniká právna neistota, keď je človek v jednej krajine odsúdený za to, čo je v susednej legálne. Poukazuje to tiež na neefektivitu Únie.

Maďarský šovinizmus, ako aj každý iný šovinizmus, je zlý. Zároveň ide ale o myšlienku tak absurdnú, že čím viac priestoru sa jej dá, tým viac vyjde najavo jej zvrátenosť. Preto nemá zmysel takýmto spôsobom prenasledovať maďarských šovinistov, tým skôr, že ich to ešte viac popudzuje proti Slovensku. Takéto rozsudky sú pri boji proti maďarskému extrémizmu kontraproduktívne, pretože zo šašov vyrábajú martýrov. „Najlepším prístupom k lži je jej vystavenie a odhalenie, nie jej potlačenie,“ povedal Harold A. McNeill. Týmto mottom by sa mali riadiť predovšetkým zástancovia politickej korektnosti a demokracie. Naopak, „slovenský“ zákonodarca plánuje už teraz choré právne normy ešte sprísniť.

Zábava