Völkischer Beobachter, NSDAPBritský vydavateľ Peter McGee sa rozhodol v Nemecku znovu publikovať všetky čísla novín Völkischer Beobachter od roku 1933 až po zánik novín v roku 1945. Völkischer Beobachter bol oficiálnou tlačovinou nemeckej NSDAP a začal vychádzať v roku 1920. Práve táto skutočnosť spôsobila ďalšie spochybňovanie slobody prejavu zo strany nemeckých správnych orgánov (ktoré sa obávajú, čo na to povedia židia) a rozpútala diskusiu o tom, či ide o vhodný krok.

Noviny však nebudú vychádzať v úplne pôvodnom znení. Budú „obohatené“ o „komentáre vplyvných historikov, ktorí uvádzajú vtedajšie udalosti do historického kontextu“.

Bavorské ministerstvo financií (ktoré vlastní práva na všetky publikácie najvýznamnejšieho nacistického vydavateľstva) už nariadilo, aby sa noviny stiahli z predaja. Nemecké úrady sa totiž obávajú reakcií ľudí, ktorí prežili holokaust, a možného zneužitia novín zo strany neonacistov. Ako konkrétne by však neonacisti mohli vychádzanie novín „zneužiť“, však už ministerstvo neuvádza.

Znovuvydanie nacistických novín môže byť zaujímavým nápadom, i keď najväčšiu pozornosť vyvolajú práve na začiatku a zrejme len pre malý počet čitateľov bude pútavých všetkých 12 ročníkov.

Čo sa týka „komentárov historikov“, je tu dosť veľké riziko, že z inak zaujímavého pohľadu na minulosť vytvoria frašku. Hoci je vždy zaujímavé čítať historické dokumenty a tlačoviny spolu s výkladom odborníkov, opodstatnené sú obavy z objektivity týchto historikov. Budú sa totiž nepochybne snažiť dokázať, že články vo Völkischer Beobachter sú len nehodnovernou propagandou. Dobový kontext by však navodili aj (a možno skôr) tým, že by uviedli na pravú mieru aj tvrdenia židov a spojencov z čias druhej svetovej vojny o masovom vyrábaní ľudského mydla, zabíjaní elektrinou v Belzecu, štyroch miliónoch mŕtvych v Osvienčime a podobných tvrdení, ktorých je neúrekom a ktorých nepravdivosť už ukázali aj mainstreamoví historici.

Práve komentáre historikov však zástupcovia vydavateľstva považujú za kľúčový krok, ktorým obhajujú vydávanie nacistických novín. Šéfeditorka série Sandra Paweronschitzová považuje snahy ministerstva zakázať vydávanie Völkischer Beobachter za útok na slobodu tlače, poukazujúc práve na kontextuálne poznámky historikov. Neobáva sa, že by vychádzanie novín zneužili neonacisti.

Pokrokový názor zastala dokonca aj Centrálna rada Židov v Nemecku. Jej prezidentka Charlotte Knoblochová podporuje vydávanie novín. Charlotte ale upozorňuje, že ľudia by mali čítať aj komentáre historikov, pretože ak by čítali len propagandu, mohlo by to dopadnúť „katastrofálne“. Čo tým chcela povedať? Že nemecký národ je taký sprostý, alebo na nacistickej propagande predsa len niečo bude?

Zábava