Völkischer Beobachter, NSDAPBritský vydavateľ Peter McGee sa rozhodol v Nemecku znovu publikovať všetky čísla novín Völkischer Beobachter od roku 1933 až po zánik novín v roku 1945. Völkischer Beobachter bol oficiálnou tlačovinou nemeckej NSDAP a začal vychádzať v roku 1920. Táto skutočnosť spôsobila spochybňovanie slobody prejavu zo strany nemeckých správnych orgánov (ktoré sa obávajú, čo na to povedia preživší holokaustu) a rozpútala diskusiu o tom, či ide o vhodný krok.

Noviny však nebudú vychádzať v úplne pôvodnom znení. Budú „obohatené“ o „komentáre vplyvných historikov, ktorí uvádzajú vtedajšie udalosti do historického kontextu“.

Bavorské ministerstvo financií (ktoré vlastní práva na všetky publikácie najvýznamnejšieho nacistického vydavateľstva) už nariadilo, aby sa noviny stiahli z predaja. Nemecké úrady sa totiž obávajú reakcií ľudí, ktorí prežili holokaust, a možného zneužitia novín zo strany neonacistov.

Znovuvydanie nacistických novín môže byť zaujímavým nápadom, i keď najväčšiu pozornosť vyvolajú práve na začiatku a zrejme len pre malý počet čitateľov bude pútavých všetkých 12 ročníkov.

Čo sa týka „komentárov historikov“, je, samozrejme, správne privádzať veci do historického kontextu. V novinách Völkischer Beobachter bolo mnoho nacistickej propagandy. Je však potrebné si uvedomiť, že podobným jednostranným štýlom písali v danej dobe noviny bežne.

Vzhľadom na obvykle nevyvážene negatívne ponímanie nacistického Nemecka sa môžeme dôvodne obávať, že „vplyvní historici“ budú chcieť skôr očierniť tretiu ríšu ako takú, miesto toho, aby pomohli čitateľom pochopiť zložitosť a súvislosti danej doby.

Práve komentáre historikov však zástupcovia vydavateľstva považujú za kľúčový krok, ktorým obhajujú vydávanie nacistických novín. Šéfeditorka série Sandra Paweronschitzová považuje snahy ministerstva zakázať vydávanie Völkischer Beobachter za útok na slobodu tlače, poukazujúc práve na kontextuálne poznámky historikov. Neobáva sa, že by vychádzanie novín zneužili neonacisti.

Pokrokový názor zastala dokonca aj Centrálna rada Židov v Nemecku. Jej prezidentka Charlotte Knoblochová podporuje vydávanie novín. Upozorňuje ale, že ľudia by mali čítať aj komentáre historikov, pretože ak by čítali len propagandu, mohlo by to dopadnúť „katastrofálne“.

Zábava