Znak Slovenskej pospolitostiKeď som okolo obeda jedným uchom počul v rádiu o Ficovom vyjadrení na margo zrušenia Slovenskej pospolitosti, vravím si, že je len ďalší z tých, ktorý nevie rozoznať politickú stranu od občianskeho združenia. Akurát mi bolo trochu divné, že sa Ficovci hlásia k totalitným zásluhám Dzurindovcov.

Správu som ale počul druhýkrát: naozaj došlo k rozpusteniu občianskeho združenia Slovenská pospolitosť.

„Toto je jasná odpoveď slovenskej vlády na obvinenia, že svojím pôsobením vytvára priestor pre nárast národnostnej neznášanlivosti v SR. Práve naopak. Neobmedzujeme sa len na slovné deklarácie, len na odsúdenie extrémistov, naša aktivita sa nekončí pri formálnom dištancovaní sa, ale nebojíme sa prijímať najradikálnejšie rozhodnutia. Vláda SR nedovolí, aby extrémisti určovali kvalitu a úroveň vzťahov štátu k národnostným menšinám, či dokonca k susedným krajinám,“ vyhlásil Fico.

Je to akt, s akým sa každý, kto si ctí pluralitu ako mechanizmus poháňajúci ľudskú spoločnosť, nedokáže tak ľahko vyrovnať.

„Združenie vyvíjaním činnosti roznecuje nenávisť a neznášanlivosť z národnostných, rasových, náboženských a politických dôvodov, čím sleduje dosahovanie svojich cieľov spôsobmi, ktoré sú v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi,“ uvádza sa v rozhodnutí MV SR o rozpustení občianskeho združenia Slovenská pospolitosť. Ministerstvo vnútra o tom rozhodlo 12. novembra.

Je to akt, ktorý je protizákonný z dvoch hlavných dôvodov:

  • Aktivitám občianskeho združenia Slovenská pospolitosť nebola nikdy dokázaná protiprávna činnosť, a ani nikdy v tejto dikcii nepadlo žiadne súdne rozhodnutie. Naopak, Slovenská pospolitosť vyhrala niekoľko súdnych sporov, ktoré súviseli s neprimeraným označením ich združenia, alebo ktoré súviseli s porušením zákonov zo strany samospráv, napr. pri protizákonnom zrušení nahláseného podujatia ap. Vážnejšie prešľapy štátu voči o. z. Slovenská pospolitosť, napr. policajná brutalita, sa podarilo vždy ututlať.
  • Ak by zo strany akéhokoľvek občianskeho združenia dochádzalo k páchaniu trestnej činnosti, Ministerstvo vnútra musí najprv poslať výzvu na odstránenie tohto stavu. Štatutárom občianskeho združenia takáto výzva adresovaná nebola. Niet divu, keďže k žiadnej trestnej činnosti nedochádzalo.

Je jasné, že Slovenská pospolitosť sa bude právne brániť, ale ako skúsenosti so štátom s totalitnými sklonmi ukazujú, nikam to zrejme nepovedie.

Faktom tiež je, že propagačné prejavy Slovenskej pospolitosti nikdy neroznecovali nenávisť a neznášanlivosť z národnostných, rasových, náboženských a politických dôvodov. Samozrejme, tieto pojmy sú maximálne vágne, ale skôr by sa dali tieto skutkové podstaty prišiť Jánovi Slotovi z vládnej SNS ako akémukoľvek predstaviteľovi združenia Slovenská pospolitosť.

Je aj preto zarážajúce, že Slovenská národná strana víta tento krok a nezabúda pripomínať, že prvý návrh na zrušenie politickej strany Slovenská pospolitosť – národná strana podala práve SNS.

Zaujímavé je aj načasovanie, v ktorom Ministerstvo vnútra o zrušení občianskeho združenia rozhodlo. Slovenská pospolitosť za posledné roky prežíva skôr recesiu aktivít a jej radikalizmus sa v poslednom období nijako neprejavoval.

Je možné, že vláda sa s týmto rozhodnutím ponáhľala práve kvôli plánovanému sobotňajšiemu stretnutiu premiérov Slovenskej a Maďarskej republiky. Fico tak bude mať navonok v rukáve o jedno eso navyše v porovnaní s Čiernymi Petrami maďarského premiéra.

Toto načasovanie zároveň vyznieva pre bojovníkov za slobodu prejavu tragicko-symbolicky. Päť dní od 19. výročia „Nežnej revolúcie“ došlo k protiprávnemu zásahu do občiansko-politických práv, čo dokazuje, že revolúcia nebola dostatočne účinná a štát svoje totalitné praktiky urobil o niečo viac sofistikovanejšie.

Naplánovaná akcia na pondelok 17. novembra v Bratislave je o to viac opodstatnená, a preto by sa jej mal zúčastniť každý, komu je hodnota slobody prejavu skutočne hodnotou a nielen farizejskou frázou prezretého komunistického netvora. V pondelok 17. novembra budeme mať dočinenia s „demokratmi“. Preto buďte pripravení na čokoľvek!

„Prežijeme, ak sa prestaneme báť!“ (Eva Kristínová)

Zábava