inteligencia, čiernych, hrubý, domáci, produkt, subsaharská, afrikaV piatok 19. septembra som na stránku YouTube pridal video s názvom „Black Intelligence (African IQ)“ („Čierna inteligencia (IQ Afričanov)“). Toto pojednávalo o inteligencii v subsaharskej Afrike a poukazovalo na možné sociálne následky tejto skutočnosti. Asi dva dni na to som zistil, že moje video bolo odstránené, pretože údajne porušovalo zásady YouTube.

Žiadny konkrétny dôvod ani podrobnejšia informácia nebola uvedená, iba to, že môj účet dostal „varovanie“ s dobou trvania 6 mesiacov a ďalšie porušenia pravidiel YouTube môžu vyústiť do zrušenia môjho účtu.

Následne som si podrobne preštudoval „Community guidelines“ stránky YouTube, na ktoré sa odvolávali cenzori YouTube. Okrem iného som zistil, že ich nespĺňajú mnohé videá, no to moje áno. Preto som sa rozhodol skontaktovať YouTube. Opakovane som ich oslovil prostredníctvom mailu aj predpripraveného formulára na stránke a snažil som sa zistiť, prečo moje video bolo zrušené.

Keďže som tušil, že najpravdepodobnejším dôvodom zrušenia bola kontroverzná téma videa, elektronickou poštou som YouTube podrobne informoval o jeho podstate.

Video sumarizuje výsledky výskumu čierneho vedca Dr. Zindiho, ktorý na IQ testoch čiernych detí zo Zimbabwe zistil, že majú priemerné IQ okolo 70 (priemerné IQ bielych je asi 100). Mnohé ďalšie štúdie tieto závery potvrdzujú, na čo boli uvedené konkrétne zdroje. Ďalej video tvrdilo, že nízka inteligencia môže značne prispieť k vysvetleniu zlých sociálnych a ekonomických pomerov v krajinách subsaharskej Afriky.

Nasledovalo niekoľko grafov, ktoré svoje informácie čerpali zo svetových organizácií ako IMF, UNAIDS a podobne. V závere sa video pozastavilo pri prípade nositeľa Nobelovej ceny za objavy v genetika Dr. Jamesa D. Watsona: tento pri jednom rozhovore spomenul fakt, že podľa výskumov inteligencie majú černosi inú inteligenciu ako bieli. Dr. Watson bol očierňovaný v masmédiách, bolo mu zabraňované vo verejnom vystupovaní a bol pozbavený svojej funkcie v laboratóriu, kde pracoval. To všetko pre to, že dospel k takému záveru ako čierny vedec Dr. Zindi.

Nikde v celom videu nebolo uvedené, že černosi sú podradní, horší, sprostí, alebo by mali byť zdecimovaní. Dokonca ani samo netvrdilo, že černosi sú menej inteligentní, ale len poukazovalo na to, že k takémuto záveru dochádzajú výskumy psychológov, či už bielych alebo čiernych.

V maili YouTube som odcitoval aj jednu z ich zásad: „Podporujeme slobodu prejavu a ochraňujeme právo každého, aby vyjadroval aj nepopulárny názor.“ Poukázať na to, že černosi majú podľa výskumov inteligencie nižšie IQ ako bieli a že k takémuto záveru dokonca dochádzajú aj čierni vedci, môže byť politicky nekorektné a vskutku môže ísť o vyjadrenie nepopulárneho názoru, ale nejde o žiadne hanobenie ani nenávisť.

Ako to, že na YouTube môžu beztrestne existovať videá ako „Biela rasa je geneticky podradná“ (The White Race Is Genetically Inferior), „Čierne deti sú rozvinutejšie než biele“ (Black Babies Are More Advanced Than Whites) či „Bieli sú vrodene geneticky defektní...“ (White People Are Inbred Genetic Defects...)?

A video, ktoré len konštatuje fakty s presnými zdrojmi, dokonca čerpá z údajov získaných čiernymi bádateľmi, je odstránené hneď v ten istý deň, čo je na YouTube pridané? To jasne poukazuje na dvojité štandardy dnešnej „demokratickej doby“.

Zábava