„Zadržaním členov Slovenskej pospolitosti – národnej strany sa polícia snaží zabrániť vyjadreniu názorov na pripravovanom verejnom zhromaždení, ktoré sa má konať dňa 17. novembra na bratislavskom Hodžovom námestí.“ Vo vyhlásení pre náš web to uviedol člen Hlavného vedenia SP Radovan Novotný.

Miestny úrad Staré mesto zakázal plánovanú demonštráciu pri príležitosti boja za demokraciu. Urobil tak protizákonne, keďže zakázať plánované zhromaždenie môže maximálne do 3 dní od jej podania. Ak tak neurobí (a šesť dní nie sú tri dni), akciu musí povoliť a zhromaždenie môže len monitorovať.

Miestny úrad Staré mesto svoje rozhodnutie odôvodňoval tým, „že na nej [demonštrácii] môže dôjsť k porušeniu zákona“. Je to smiešne, keďže všade môže dôjsť k porušeniu zákona. Nakoniec aj došlo, ale zo strany miestneho úradu. Ľudia, ktorí boli 29. októbra 2005 v Modre, predpokladajú, že skutočným dôvodom je strach vládnucej garnitúry, že verejnosť v centre hlavného mesta bude oboznámená s brutálnymi zásahmi, ktoré sa odohrali v Modre a nasledujúci deň v Černovej.

SP preto vyzvala verejnosť, aby svojou účasťou na zhromaždení zvolanom na 17. novembra, 13,00 hod. na Hodžovom námestí v Bratislave vyjadrili svoj nesúhlas s postupom polície SR voči členom SP.

Zábava