Znak Slovenskej pospolitostiV stredu 1. marca Najvyšší súd rozpustil Slovenskú pospolitosť – národnú stranu. Ide tak o historický precedens Slovenskej republiky. Ako dôvod rozpustenia senát NS považoval Ľudový program SP-NS, v ktorom sa podmieňuje účasť občanov na voľbách do NR SR v registrácii v jednom zo stavov. Podľa senátu NS sa tým porušuje ústavný princíp priamej, slobodnej a všeobecnej možnosti voliť a byť volený.

Predstavitelia SP-NS ani nedostali šancu sa poriadne obhájiť, ako uviedol Marián Kotleba novinárom: „I v nacistickom Nemecku dostal bulharský komunista podozrivý zo zapálenia Ríšskeho snemu možnosť sa obhájiť na poriadnom súde. Nám daná nebola, tak asi to bola väčšia demokracia, než je dnes v našej spoločnosti.“

Vedenie rozpustenej SP-NS odkazuje, že jej členovia sa júnových volieb do NR SR tohto roku zúčastnia. Predpokladá sa, že na kandidačnej listine inej, už existujúcej, strany.

Rozhodnutie Najvyššieho súdu uvítala popri združení Ľudia proti rasizmu aj Slovenská národná strana, jej predseda Ján Slota: „Sme presvedčení, že títo dezorientovaní mladíci predovšetkým poškodzovali tej národnej myšlienke a veľmi poškodzovali.“ Skutočná radosť SNS skôr spočíva v tom, že im zmizla zo scény konkurencia zacielená na národného voliča, keďže „dezorientovaní mladíci“ naďalej budú pôsobiť v uniformách v občianskom združení Slovenská pospolitosť.

Rozpustenie uvítalo aj Demokratické fórum mladých, podpredseda DFM pre mediálnu komunikáciu Norbert Kucharík považuje za odôvodnené, aby polícia a vyšetrovatelia monitorovali aktivity stále fungujúceho občianskeho združenia a trestne postihovalo každý náznak protizákonného správania.

Viacerí členovia SP, vrátane dvoch štatutárov, v súčasnosti čelia obvineniam z trestných činov podpory a propagácie hnutí smerujúcich k potláčaniu práv a slobôd občanov, takže účtovanie vládnuceho systému ešte uzavreté nie je.

Zábava