Jedinci, ktorí sa rozhodnú zdieľať na sociálnych sieťach „radikálne“ alebo „xenofóbne“ názory, môžu v Nemecku prísť nielen o prácu, ale aj o deti. Nemusia pritom spáchať ani trestný čin.

Podľa právnikov majú politické a náboženské názory rodičov priamy vplyv na vývoj dieťaťa a môžu ho teda aj ohroziť. Preto by mal rodinný súd vyšetrovať prípady, kde sa rodičia často a nenávistne vyjadrujú napr. proti utečencom a na základe toho obmedziť daným rodičom ich rodičovské práva.

Nie je však úplne jasné, na základe čoho sa bude posudzovať, ktoré vyjadrenie je už pre vývoj dieťaťa ohrozujúce. Podľa Evy Becker, predsedníčky Pracovnej skupiny pre rodinné právo v Nemeckom advokátskom spolku, bude rozhodujúcim faktorom „zdravý rozum“.

Namiesto stráženia hraníc sa teda Nemecko vybralo cestou stráženia a umlčiavania nepohodlných názorov, a to aj prostredníctvom odoberania detí. Blahoželáme k ďalšiemu víťazstvu pokrokových myšlienok.

Zábava