Hana FábryPočas posledných dní sa v liberálnych končinách slovenského internetu šíri rozhorčený článok homoaktivistky Hany Fábry(ovej?) s názvom Otvorený list Hany Fábry poslancovi Kuffovi, v ktorom reaguje na parlamentné vystúpenie poslanca Štefana Kuffu z tohto štvrtka (19. septembra).

Ide o vystúpenie v rámci prvého čítania o návrhu skupiny poslancov na zmenu trestného zákona, konkrétne vymedzenie osobitného motívu, kde bola nedávno zapracovaná aj „nenávisť pre sexuálnu orientáciu“ (popri národnostnej, etnickej, rasovej a nenávisti z dôvodu farby pleti, ktoré tam boli už aj predtým). Tento poslanecký návrh mal zavrhnúť „privilegovanie“ nenávisti iba pre niektoré skupiny a predefinovať tento osobitný motív na „nenávisť pre príslušnosť k určitej sociálnej skupine“. Návrh sa však nedostal cez prvé čítanie a preto je, aspoň pre tentokrát, „pochovaný“.

V rozprave vystúpil jediný poslanec, práve Štefan Kuffa, ktorý vo svojom emotívnejšie ladenom vystúpení (čo na záver aj sám uznal) spomínal aj činnosť homosexuálnej lobby na Slovensku a na Západe, kde sa už v niektorých krajinách presadilo aj to, aby sa pri „vzdelávaní“ malých detí v školách používali „rozprávky o dvoch princoch a o dvoch princeznách, ako sa majú radi, ako sú zaľúbení“. Konkrétne toto následne okomentoval slovami: „To je pohoršenie pre tieto deti. Lepšie by ti bolo, keby ti zavesili mlynský kameň a hodili ťa do vody. Lepšie by ti bolo ako keď pohoršíš jedného z týchto maličkých. Lepšie by ti bolo.“

Vyrieknutie týchto slov bolo tým, čo pohlo Hanu Fábry k hysterickej reakcii. Píše, že bude „hľadať všetky dostupné legálne právne prostriedky s cieľom domôcť sa ospravedlnenia“ jej i ďalším tzv. LGBT ľudom, „voči ktorým takýmto spôsobom nielen odobrujete, ale aj iniciujete každé prípadné psychické i fyzické násilie.“ Kuffa údajne urobil z Národnej rady „vraha časti slovenskej populácie“. Informované budú aj „príslušné európske i medzinárodné inštitúcie“ - od Európskeho parlamentu až po OSN. Na záver uvádza, že „beztrestnosť nenávistných výrokov z úst oficiálnych predstaviteľov Slovenskej republiky na adresu vybraných ‚nepohodlných‘ skupín obyvateľstva sa musí skončiť.“ To teda jednoznačne znamená, že ich chce za výrok, ako je výrok poslanca Kuffu, trestať.

Je niečo pravda na týchto tvrdeniach? Poslanec Kuffa, ako som už vyššie uviedol, nevravel nič o vraždení „časti populácie“ či podobných výmysloch slečny Fábry. Hovoril o zodpovedných predstaviteľoch verejnej moci, ktorí umožňujú presadzovanie škodnej homosexuálnej propagandy do rúk malých detí. Jeho slová o mlynskom kameni sú len citovaním (alebo presnejšie parafrázou) slov Ježiša Krista (Mt 18,6) a ide o posmrtný trest pre zodpovedné osoby.

Zostáva nám len poďakovať Hane Fábry, že nám umožnila nahliadnuť hlbšie do agendy homosexuálnych aktivistov. Jej súčasťou je aj trestanie voči nim kritických názorov, teda obmedzovanie slobody slova pre ich oponentov. Osobitne stojí za pozornosť, že trestné má byť už aj citovanie niektorých pasáži z Biblie, jedného z fundamentov našej civilizácie. Je preto jednoznačné a veľmi dôležité, aby odpor proti homosexuálnym extrémistom naďalej rástol, aby ich protispoločenská agenda bola odmietnutá a nadobro zmetená zo stola.

Zábava