Evropo, povstaň!V Českej republike bolo obvinených šesť ľudí pre podozrenie z propagácie neonacizmu na prvomájovom pochode v Brne. Tí niesli v čele sprievodu transparent s nápisom: „Evropo, povstaň!“ a podnadpisom „Za společnou Evropu našich národů“. Oficiálne sú obvinení z prečinu „založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka“. Piatim mužom a jednej žene tak hrozí trest odňatia slobody až na 5 rokov.

„Odborníci“, ktorí vypracovali znalecký posudok, považujú slogan za odkaz na nacistické heslo „Deutschland Erwache!“ (Nemecko, prebuď sa!), ako vyplýva z uznesenia z 13. júna 2011 o zahájení trestného stíhania osôb. To isté si myslí aj politológ Miroslav Mareš, ktorý vidí nacizmus naozaj všade a svojimi vyjadreniami svojho času urobil v Českej republike vážne problémy nejednému človeku.

Nacistický slogan „Nemecko, prebuď sa!“ má svoj historický kontext. Sú to dve slová, ktoré sú navyše príliš všeobecné (názov krajiny/štátu a výzva na aktivizovanie sa pasívnej spoločnosti). Je nonsens, aby sa čosi takéto zakazovalo.

Účastníci českého pochodu však tento „nacistický“ slogan nepoužili. Heslo bolo iné: „Európa, povstaň!“, čo naznačuje, že európske národy majú spoločné problémy a tak je vhodné sa aktivizovať a postupovať spoločne.

Vidieť tam z lexikálneho hľadiska spojitosť s nacizmom je viac ako absurdné. Európa nie je Nemecko a povstať neznamená prebudiť sa. To naozaj všetko, čo pri značnej dávke kreativity dokáže asociovať nacizmus, budeme považovať za trestné?

A čo tak časopis Jehovových svedkov Prebuďte sa? Ich ďalší časopis Strážna veža môže zas asociovať vojaka na ostreľovacej veži v Osvienčime či pozdrav „Na stráž!“. Nacistické heslo bolo aj „Sieg Heil“, čo sa zvykne prekladať ako „Sláva víťazstvu!“ alebo „Víťazstvu zdar!“. Všetky frázy, ktoré sa len trochu na to podobajú, budeme považovať za neonacistické? Alebo z protinacistického trucu nebudeme víťazstvá oslavovať, ale sa za ne hanbiť a predchádzať im?

Ťažko povedať. Asi ale ak to má slúžiť na ochranu pseudodemokratickej tyranie, tak prečo nie? Politika, aká sa razí v Európskej únii, privádza európske štáty do stále väčších problémov a európske národy nad priepasť.

Tento úpadok a kríza sa ukazujú stále viac. Prehnitá ideológia neschopná akejkoľvek sebareflexie robí všetko preto, aby sa udržala, vrátane takejto totalitárnej formy boja s politickou opozíciou.

A tak ľuďom, ktorí sú príkladom toľko hlásanej aktívnej občianskej spoločnosti za to, že nechcú byť pasívnymi a ľahko ovládanými ovcami systému, hrozí systém trestami basy vo výške, akú nedostávajú niekedy ani úchylné svine znásilňujúce malé deti.

A preto k ničomu inému vyzývať ani nemožno: Tak Európa, prebuď sa a povstaň už konečne!

Zábava