Evropo, povstaň!V Českej republike bolo obvinených šesť ľudí pre podozrenie z propagácie neonacizmu na prvomájovom pochode v Brne. Tí niesli v čele sprievodu transparent s nápisom: „Evropo, povstaň!“ a podnadpisom „Za společnou Evropu našich národů“. Oficiálne sú obvinení z prečinu „založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka“. Piatim mužom a jednej žene tak hrozí trest odňatia slobody až na 5 rokov.

„Odborníci“, ktorí vypracovali znalecký posudok, považujú slogan za odkaz na nacistické heslo „Deutschland Erwache!“ (Nemecko, prebuď sa!), ako vyplýva z uznesenia z 13. júna 2011 o zahájení trestného stíhania osôb. To isté si myslí aj politológ Miroslav Mareš, ktorý vidí nacizmus naozaj všade a svojimi vyjadreniami svojho času urobil v Českej republike vážne problémy nejednému človeku.

Nacistický slogan „Nemecko, prebuď sa!“ má svoj historický kontext. Sú to dve slová, ktoré sú navyše príliš všeobecné (názov krajiny/štátu a výzva na aktivizovanie sa pasívnej spoločnosti0). Je nonsens, aby sa čosi takéto zakazovalo. Kriminalizácia takéhoto sloganu nesie jasný odkaz: ovce, poslušne poslúchajte a znášajte každé naše rozhodnutie, nech trpíte akokoľvek! (podpísaná Vaša demokracia)

Účastníci českého pochodu však tento „nacistický“ slogan nepoužili. Heslo bolo iné: „Európa, povstaň!“, čo znamená, že európske národy majú problémy so spoločným menovateľom a tak je vhodné sa aktivizovať a postupovať spoločne.

Vidieť tam z lexikálneho hľadiska spojitosť s nacizmom je viac ako absurdné. Európa nie je Nemecko a povstať neznamená prebudiť sa. To naozaj všetko, čo pri značnej dávke kreativity dokáže asociovať nacizmus, budeme považovať za trestné? A čo tak časopis Jehovových svedkov Prebuďte sa? Ich ďalší časopis Strážna veža môže zas asociovať vojaka na ostreľovacej veži v Osvienčime. Nacistické heslo bolo aj „Sieg Heil“, čo sa zvykne prekladať ako „Sláva víťazstvu!“ alebo „Víťazstvu zdar!“. Všetky frázy, ktoré sa len trochu na to podobajú, budeme považovať za neonacistické? Alebo z protinacistického trucu nebudeme víťazstvá oslavovať, ale sa za ne hanbiť a predchádzať im?

Ťažko povedať. Asi ale ak to má slúžiť na ochranu pseudodemokratickej tyranie, tak prečo nie? Politika, akú razí Európska únia a jej satelity, privádza európske štáty do stále väčšieho krachu a európske národy nad priepasť. Tento úpadok a kríza sa ukazujú stále viac a viac. Táto zhnitá ideológia neschopná akejkoľvek sebareflexii a reformy robí všetko preto, aby sa udržala, vrátane takejto totalitárnej formy boja s politickou opozíciou. A tak ľuďom, ktorí sú ukážkovým príkladom toľko hlásanej občianskej spoločnosti za to, že nechcú byť pasívnymi a ľahko ovládanými ovcami štátneho systému, hrozí systém trestami basy vo výške, akú nedostávajú niekedy ani úchylné prasce znásilňujúce malé deti.

A preto k ničomu inému vyzývať ani nemožno: Tak Európa, prebuď sa a povstaň už konečne!

Zábava