To, že tzv. európska integrácia a kresťanstvo nejdú do kopy, je trochu rozhľadenejším ľuďom dávno jasné. K poslednému výčinu tejto zvrátenej tendencie voči kresťanstvu sa mi ale ťažko hľadajú distingvované slová.

Európsky súd pre ľudské práva so sídlom vo Francúzsku dnes rozhodol, že zavesenie kresťanského kríža v školskej učebni obmedzuje právo rodičov i právo študentov neveriť v Boha. Stalo sa tak v reakcii na sťažnosť talianskeho občana fínskeho pôvodu, ktorého deti navštevujú štátnu školu na severe Talianska.

„Súd v rozhodnutí uviedol, že prítomnosť krucifixu môže rušiť neveriacich a študentov, ktorí vyznávajú iné ako kresťanské náboženstvo,“ informovala agentúra REUTERS.

Prítomnosť krucifixu môže rušiť neveriacich a inoveriacich študentov? To nie je výplod žiadneho Petra Gettinga či Ľubi Lesnej. Ide o rozhodnutie sudcov z Európskeho súdu pre ľudské práva. Niečo teda riadne smrdí v inštitúcii, ktorá nosí názov „európska“.

Talianska vláda oznámila, že proti rozhodnutiu ESĽP sa odvolá. Stále dúfam, že sa rozhodnutie zmetie, ale už len skutočnosť, že ESĽP o niečom takom rozhodol, hovorí veľa – veľa zlého.

Ako môže študenta vyrušovať niečo, čo popri iných veciach visí ako ozdoba na stene? Kam to pôjde ďalej? Budeme odstraňovať všetko, čo niekoho by mohlo rušiť?

Vec ma ale ešte aj iný rozmer. Som veľmi zvedavý na reakciu kresťanov. Nastaví katolícka cirkev (tá „hnusná mafia“) druhé líce po tomto kopanci do hlavy? Alebo sa zmobilizuje na odpor?

Zatiaľ sa Vatikán zmohol na takéto vyjadrenie: „Je nesprávne a krátkozraké snažiť sa vylúčiť (kríž) zo sveta vzdelávania.“ Žiaľ, musím povedať, že je to veľmi neživotaschopná reakcia. Vatikán mal vyzvať národy, ktoré sa prevažne hlásia ku kresťanstvu, aby z Rady Európy vystúpili. Vatikán by mal vyhlásiť voči Rade Európy svätú vojnu. Miliónové zástupy kresťanov by mali pochodovať na Štrasburg. Ak Vatikán svoju reakciu radikálne nepritvrdí, potom platí nasledovné: čo je slabé, nech odpadne!

Kresťania by si mali uvedomiť, že tu na Zemi čelia reálnym problémom a že ich záujmy sú valcované záujmami iných skupín. Buď sa začnú za svoje záujmy biť, alebo budú zotročení, či ich viera utopená v ich vlastnej bezmocnosti a slabosti. Alebo sa tak už stalo?

Zábava