Po pohrebe Tomáša J. Vetešku púchovskí matičiari trochu vyspovedali Františka Vnuka. Kládli mu aj otázky z vlastného pripraveného prieskumu verejnej mienky, prostredníctvom ktorého plánujú v budúcnosti rozbehnúť na Slovensku výskum, s cieľom zistiť skutočné názory občanov na niektoré z osobností, ktoré zohrali kladnú, prípadne zápornú úlohu vo vývoji Slovenska.

Prinášame vám skrátený rozhovor s prof. Františkom Vnukom, s jeho názormi na niektoré osobnosti, ktoré boli súčasťou slovenskej histórie. (Pri odpovediach si oslovený mal možnosť vybrať spomedzi 5 typov hodnotiacich odpovedí – určite dobre, skôr dobre, neviem sa rozhodnúť, skôr zle, určite zle.)

1. Ako hodnotíte osobnosť Antona Bernoláka?

Osobnosť A. Bernoláka hodnotím z pohľadu jeho zásluh jednoznačne pozitívne. Veď ako jeden z prvých Slovákov si uvedomil dôležitosť toho, aby Slováci mali uzákonený vlastný spisovný jazyk. Aj vďaka Antonovi Bernolákovi sa neskôr mohli objaviť ďalšie významné osobnosti slovenského národa. Okrem toho sa mu tiež podarilo zjednotiť vtedajšiu slovenskú inteligenciu...

hodnotiaca odpoveď – určite dobre

2. Ako hodnotíte osobnosť Ľudovíta Štúra?

Osobnosť Ľudovíta Štúra ako ďalšieho pokračovateľa bernolákovcov musím rovnako ohodnotiť pozitívne. Štúr na rozdiel od Bernoláka, ktorý vychádzal zo západoslovenského nárečia, si ako vzor pre slovenský spisovný jazyk vybral stredoslovenské nárečie. Významným jeho počinom bolo, že sa mu podarilo spojiť slovenských evanjelikov i katolíkov...

hodnotiaca odpoveď – určite dobre

3. Ako hodnotíte osobnosť Andreja Hlinku?

A. Hlinka bol ďalšia významná osobnosť slovenského národa. O jeho prínosoch netreba vôbec polemizovať. A. Hlinku hodnotím jednoznačne pozitívne...

hodnotiaca odpoveď – určite dobre

4. Ako hodnotíte osobnosť Milana Rastislava Štefánika?

Štefánik bol výnimočná osobnosť, ktorá zohrala kľúčovú úlohu pri vzniku prvej Československej republiky. Hodnotím ho jednoznačne pozitívne. Ďalšou obrovskou výhodou M. R. Stefanika je, že sa stal historicky nekontroverznou osobnosťou, spájajúcou slovenské národne sily...

hodnotiaca odpoveď – určite dobre

5. Ako hodnotíte osobnosť Jozefa Tisa?

Čo sa týka osobnosti Jozefa Tisa, tak v jeho prípade máme človeka, ktorý obetoval svoj život za svoj národ. Jozef Tiso vždy nezištne pracoval za národ a priniesol mu tú najvyššiu obetu. Je to náš národný mučeník...

hodnotiaca odpoveď – určite dobre

6. Ako hodnotíte osobnosť Klementa Gottwalda?

Klement Gotwald ako český komunista, bol spočiatku idealista a dokonca sa vydával aj za priateľov Slovákov. Bol však pod plnou kontrolou Moskvy a nebol schopný absolútne slobodne konať. Môj názor je, že pre Slovensko mal skôr negatívny prínos, aj keď v niektorých prípadoch mal určitú snahu o zlepšovanie pomerov...

hodnotiaca odpoveď – skôr zle

7. Ako hodnotíte osobnosť Vladimíra Clementisa?

Zvláštna osoba. Stal sa členom komunistickej strany, vydával sa za hovorcu robotníckej triedy, ale zaujímavé je, že si nikdy v robote ani ruky nezašpinil, keďže bol z bohatej buržoáznej rodiny. Zapálený idealista, ktorý sa nechal oklamať krásnymi myšlienkami komunizmu, načo nakoniec aj doplatil vlastným životom...

hodnotiaca odpoveď – skôr zle

8. Ako hodnotíte osobnosť Gustáva Husáka?

Podobne ako Clementisa, tak ho mladícka nerozvážnosť zatiahla medzi socialistov a komunistov, následkom čoho sa stal aj veľmi horlivým propagátorom myšlienok komunizmu. Gustáv Husák vo svojom živote narobil veľa zla a to najmä pre slovenskú katolícku cirkev. Jeho kariéra je asi každému známa. Po vojne prišlo jeho poníženie v podobe obvinenia z buržoázneho nacionalizmu...

hodnotiaca odpoveď – neviem sa rozhodnúť

9. Ako hodnotíte osobnosť Alexandra Dubčeka?

Alexander Dubček žil pôvodne v Sovietskom zväze a bol výrazne ovplyvnený internacionálnym komunizmom. I keď vykonal toho dosť aj pre národ a jeho myšlienka socializmu s ľudskou tvárou bola pekná, premeškal množstvo príležitostí, ktorými mohol pomôcť slovenskému národu...

hodnotiaca odpoveď – neviem sa rozhodnúť

10. Ako hodnotíte osobnosť Václava Havla?

Z môjho pohľadu musím povedať, že Havel nemal rád Slovákov, ba dokonca ich nenávidel. Je to typický český šovinista, podobný ako bol Beneš. Aj keď je dnes často vykresľovaný ako hrdina, tým ho spravili v prvom rade oznamovacie prostriedky, ktoré po roku 89 potrebovali rýchlo umelo vytvoriť charizmatickú osobnosť. Jeho zásluhy tak boli vždy zámerne preceňované...

hodnotiaca odpoveď – určite zle

11. Ako hodnotíte osobnosť Vladimíra Mečiara?

Mečiar bol kedysi môj hrdina. Do dnes som mu vďačný za to, čím on prispel k slovenskej samostatnosti. Bohužiaľ, Mečiar mal tie osobné chyby, na ktoré teraz dopláca. Veď vieme, že to jeho HZDS v blížiacich voľbách možno ani 5 % hlasov nedostane. Najväčším problém boli jeho osobné vzťahy. Aj keď mu niektoré veci možno vyčítať, na Slovensku dnes je v politike množstvo iných a horších. Hlavne, čo mu zazlievam, je, že sa obklopil ľuďmi, ktorí mu vždy hovorili to, čo rád počul, miesto toho, aby si vzal poučenie od tých, ktorí do vecí videli. Pokiaľ by mal Vladimír Mečiar viacej sebadisciplíny a viacej úsudku, tak HZDS sa mohla formovať ako veľká politická sila. Ja sa pamätám na to nadšenie, ktoré bolo v prvej polovici 90. rokov, ako on vedel ľudí pritiahnuť a spojiť. V tejto dobe sa okolo neho zhromaždil výkvet slovenskej inteligencie. Je ale smutné, že všetok tento svoj politický kapitál, bohužiaľ, nesprávnou politikou premárnil...

hodnotiaca odpoveď – skôr dobre

12. Ktorá zo spomenutých osobností si podľa Vás zaslúži titul najvyšší Slovák?

Jednoznačne, Jozef Tiso, lebo to bol človek, ktorý pre slovenský národ priniesol tú najvyššiu obetu. Treba si uvedomiť, že 20 rokov bol v politike a keď ho popravili, tak musel byť pochovaný na štátne útraty, lebo nemal nijaký majetok. Jozef Tiso žil skromne a vždy pracoval pre svoj národ nezištne, v čom by mohol byť veľkým vzorom aj pre dnešných politikov.

hodnotiaca odpoveď – Jozef Tiso

Zábava