PhDr. Miroslav Sládek je český pravicový politik, známy najmä z jeho pôsobenia počas 90. rokov. Bol zakladateľom a dlhoročným predsedom strany SPR-RSČ, ktorá bola v rokoch 1992 až 1998 parlamentnou stranou. Okrem toho bol poslancom Federálneho zhromaždenia aj českého parlamentu a trikrát kandidoval na prezidenta. Po dlhšej odmlke sa dnes opäť vracia do politiky. Aj o tom, čo chce dosiahnuť, sa s ním zhováral Peter Lacko.

Mnohí ľudia si pamätajú Vaše politické pôsobenie z 90. rokov, iní ho poznajú z videí na internete. Ako sa na to spätne pozeráte Vy? Čo by ste zmenili a prečo si myslíte, že ste neuspeli?

Není nutné podrobné zkoumání mého programu z devadesátých let, aby byla naprosto jasná jedna věc. Pokud by tehdy vládnoucí garnitura nejenom vykradla můj program, jako to dělá dodnes, ale především se jím řídila, mohla být naše země v podstatně lepším stavu, než je tomu nyní. Těch příkladů je mnoho. Před čtvrtstoletím jsem například požadoval trest smrti za těžké zločiny, zavedení referenda, přímou volbu prezidenta, snížení počtu ministerstev a poslanců.

Prosazoval jsem podporu mladým rodinám, aby se zvýšila porodnost a tím i síla našich národů a mohli jsme lépe vzdorovat budoucím problémům. Bojoval jsem proti vstupu do Evropské unie. Zatímco tehdejší politici včetně třeba Václava Klause, jednoho z pachatelů zločinu vlastizrady, tedy zničení Československa, horovali pro vstup do unie. Dnes jsou z nich přední euroskeptici. To mají tak dlouhé vedení? Nebo jen hlásají to, co lidé chtějí momentálně slyšet a jsou to tedy jen vulgární prospěcháři?

V roce 1998 jsem vypadl z parlamentu z jediného důvodu. Média spustila před volbami sprostou, pomlouvačnou a především lživou kampaň, které bohužel lidé uvěřili. Slyšeli jste například od té doby, že bych se něčeho, z čeho jsem byl na jaře 1998 obviňován doopravdy dopustil. Média mne pomlouvala, řekla A, ale potom již neřekla B, tedy, že jsem čistý.

To byl jediný důvod mého neúspěchu. Masivní a do té doby naprosto nevídaná manipulace s voliči a následně jejich lehkověrnost.

Prečo ste sa dnes rozhodli vrátiť do politiky?

Situace dnes a to nejen kvůli přivandrovalcům je katastrofální. Svět jak ho známe, je na pokraji zhroucení starého uspořádání. Začalo stěhování národů. A to zatím nikdy pro původní domorodé, v tomto případě bílé, obyvatelstvo nedopadlo dobře. Je nutné si však uvědomit, že mnohé by bylo možné zlepšit, pokud by přivandrovalci zůstali ve své zemi, tam pilně pracovali a zvelebovali svoji zemi. Potom by měli mír a dostatek obživy na slušný život ve své vlastní zemi.

Jenže jim se nechce pracovat, raději jdou tam, kde jim satelitní televize a internet namluvili, že není třeba pracovat, jen ležet a pečení holubi tam sami létají do h… ve formě proplácení ubytování, stravování a takzvaných sociálních dávek na pořízení značkového oblečení, mobilů a jiných vymožeností proklínané západní civilizace. Přitom je ani nenapadne, že by mohli pracovat. I když je otázkou jak, když postrádají elementární vzdělání a neumějí nic jiného než několik anglických frází.

Ako sa pozeráte na súčasnú politickú situáciu v Českej republike?

Politická situace v České republice je nejhorší od listopadu 1989. Nejenže nastoupila garnitura tak zvaných politiků, která by za mne nemohla být ani výplní na kandidátce pro Zlámanou Lhotu na 65. místě. Jako kdyby to nestačilo, všichni se tváří jako bychom neměli dost svých lidí a musíme brát i odpad ze zemí okolních. Stručnou charakteristikou je zbabělost a slabost vůči Evropské unii, která je bolševickým hnízdem.

Vidíte priestor na spoluprácu s niektorou českou politickou stranou?

Situace je tak tíživá, že jediným řešením je spolupráce všech politických stran, které to myslí s národem a vlastí vážně. V takové jednotě by byla dostatečná síla na změnu politických poměrů v naší zemi a návazně i v rámci Evropy a ekonomického výkonu. Pokud někdo nebude spolupracovat, je jasné, že mu jde jen o osobní prospěch a poslanecký plat.

Aký je Váš názor na súčasnú migračnú krízu? Ako podľa Vás dopadne?

Nechci opakovat již mnohokrát vyřčené. V mém případě to ovšem není pod heslem, po boji každý generálem. Já mám čisté svědomí a varoval jsem již před čtvrtstoletím. Mnoho lidí si to pamatuje a doufám, že to těm zpozdilcům, kteří dnes opakují moje věty, aniž by změnili slovosled, při volbách spočítají.

Pokud se nebudeme my, původní domorodé obyvatelstvo, účinně a všemi prostředky bránit, tak dopadneme třeba jako Římané. Dokud Římané bojovali, bránili svůj svět a jeho systém hodnot, vládli obrovské říši. Jakmile zpohodlněli, nechtěli již za svoji zem bojovat a umírat, stali se snadnou kořistí přívalu barbarů. Toho bych se nechtěl dožít, a proto znovu a znovu opakuji, to již není problém, který by bylo možné řešit jinak, než bojem.

Je naprosto nepřípustné rezignovat na ochranu vnějších hranic. To, že se volně pohybujeme uvnitř schengenského prostoru, ještě neznamená, že stejný režim bude i na vnějších hranicích. Tam je naopak na místě obnovit je v bývalé podobě. Je nutné povolat k trestní odpovědnosti bruselské, nevolené činitele, kteří tento katastrofální stav způsobili.

Ako vnímate geopolitické dianie - vzostup Putinovho Ruska, Obamove USA a Európsku úniu?

Rusko bylo vždy velkou zemí, podobně jako Spojené státy. Mají hodně společného ve svém chování. Putin říká Rusům to, co chtějí slyšet a chová se tak, aby alespoň geopolitické cíle splnil. Spojené státy vedené člověkem, který není dokonce ani prezidentem de iure, protože se nenarodil na území Spojených států, ale byl do Ameriky propašován, jsou dnes velmi slabým článkem svobody a demokracie ve světě.

Věčné války na různých místech světa je vyčerpávají, právě tak jako miliony přivandrovalců třeba z Mexika. Sociální systém není schopen takový příval zvládnout a kolabuje. To se třeba projevuje na zanedbávání válečných veteránů, kteří jsou na tom hůře jak bezdomovci.

Evropská unie je bolševická zrůdnost, kterou je třeba co nejdříve zrušit. Nikým nevolení úředníci sedí v Kafkově zámku, vydávají nesmyslné směrnice, likvidují svobodu a demokracii. Vytvářejí z Evropské unie horší organizaci, než byla RVHP. Což je samozřejmě plně v intencích jejich bolševického přesvědčení.

Aká budúcnosť podľa Vás čaká EÚ a NATO?

Nejsem sice jasnovidec, ale Evropská unie musí zmizet a nahradit ji společenstvím suverénních národních států. Nebýt Američanů, tak je NATO naprosto bezzubou organizací. Naprosto neschopnou vojensky zasáhnout. Propast ve vojenské výzbroji americké armády a armád nejsilnějších zemí EU je nepřekonatelná. Vzpomeňte na zločiny, které NATO páchalo v Jugoslávii. Nebýt Američanů, tak dodnes by Jugoslávie existovala.

Sledujete aj dianie za riekou Moravou? Ako vnímate Slovensko a Slovákov?

Jak jsem již zmínil v odpovědi na otázku o současné politické situaci v České republice. Přiznám se, že mám Slováky rád. Jednak jsme šli dost dlouho společnou cestu. Na vojně jsme se dobře poznali a spřátelili. Když jsem byl poslancem Federálního shromáždění České a Slovenské federativní republiky, byl jsem stíhán za svoji kritiku Václava Havla. Nebýt slovenských poslanců, kteří mne nevydali trestnímu stíhání, tak jsem si odseděl dva roky na Pankráci za paragraf, který byl nedlouho nato zrušen. Takto jsem si odseděl jen 17 dní, když bylo nutné mne odklidit ze scény při tuším čtvrté volbě Václava Havla prezidentem, tentokrát České republiky.

Ale úplně aktuálně. Vážím si Slováků ještě více po zkušenostech s českým ministrem financí a primátorkou Prahy. Pražané asi nemají dost lidí křtěných Vltavou, kteří by mohli post primátora hlavního města zastávat. Právě tak nemáme dost Čechů, kteří by mohli být poslanci a ministry. Proto si nejspíš musíme vypomáhat odpadem, který nám sem bratři Slováci poslali.

Asi tak jako Němci házejí černé pytle s odpadky přes hranice u Děčína. Jsem si jist, že výše zmínění, jejichž jména nemohu uvádět, především z toho důvodu, že zásadně nepoužívám neslušné výrazy, by v Bratislavě nemohli na vládě nebo parlamentu ani obsluhovat pisoárová stání. To se ovšem netýká těch, kdo tady s námi žijí. Ale těch výše zmíněných, kteří jsou tady tak jako tak čtrnáct dní i s cestou.

Jinak v této souvislosti musím také s trochou kritiky do vlastních řad. Je zajímavé, že Praha byla fanatickým stoupencem rozdělení. Tam se ozývalo nejvíce hlasů proti Slovákům. A teď je posedlá ministrem financí a primátorkou ze Slovenska?! Co si potom mám myslet v souvislosti s přivandrovalci o hlasech z Prahy vyzývajících k lásce a sebeobětování ve prospěch armády přivandrovalců, kteří s námi žádné slitování mít nebudou.

Vidíte priestor na spoluprácu s niektorou slovenskou politickou stranou? Ako silne presvedčený čechoslovakista a zároveň človek pravicového zmýšľania tu asi nemáte veľa spriaznených duší, pretože na Slovensku je čechoslovakizmus skôr záležitosťou ľavicových liberálov.

Již to slovo Čechoslovakismus zní velmi pejorativně. Já si myslím, že tady je nutné odhlédnout od všech možných i nemožných –ismů, a zaměřit se především na konkrétní důsledky rozdělení. Především o tak vážné věci měli rozhodnout sami občané v referendu. Svévoli tehdejších politiků nelze nijak omluvit.

Faktem je, že vzápětí poté, co místo jednoho prezidenta, vlády a parlamentu, máme nyní dva prezidenty, dvě vlády, atd. Přitom obě země jsou v důsledku vstupu do Evropské unie zase prakticky jedním celkem. K čemu tedy to rozdělení bylo? Abychom měli více darmožroutů v podobě poslanců, ministrů a úředníků. A podívejme se na sport. V době společného státu jsme třeba v hokeji válcovali všechny soupeře rozdílem třídy. A dnes?

Chápu i přívržence rozdělení. Třeba zrušení zbrojního průmyslu, kdy se všechny ostatní státy vrhli na námi uprázdněné místo, to byl zločin, za který by jeho iniciátoři v čele s již zmíněným tehdejším prezidentem a předsedou vlády, měli být souzeni za vlastizradu.

Čo si sľubujete od Vášho návratu do politiky? Aký je Váš cieľ?

Za prvé, musím opakovat znovu a znovu, vracím se proto, že mne o to žádají občané. Za druhé, situace je natolik vážná, že nemohu a nechci zůstat stranou. Zatím se jen vyjadřuji k dění a organizuji síly. Mým cílem není nějaké poslanecké nebo ministerské křeslo. Mým cílem je sjednotit všechny vlastenecké síly, odstranit současnou vládu zbabělců a vrátit moc do rukou těch, kterým již z významu slova demokracie patří.

Mimo jiné je třeba změnit povahu řízení státu a v podstatných otázkách svěřit rozhodování občanům. Bude to znamenat samozřejmě mimo jiné omezení pravomocí vlády a parlamentu. Tím pádem nebudeme ani potřebovat více než dvacetičlennou vládu a dvoukomorový parlament. Stačí vláda o sedmi ministrech a jednokomorový parlament o sto padesáti poslancích.

Další a další náměty jsou jednak v programových dokumentech, pod kterými jsem podepsán, v mých knihách a samozřejmě i na facebooku, kde je k mému jménu dovětek politik. Jelikož tam je mnoho podobných, zřízených mými příznivci, originál se pozná podle aktuální fotografie.

Zábava