Už túto sobotu sa bude v Bratislave konať občianske zhromaždenie proti prijatiu bruselských „kvót na utečencov“ a proti islamizácii Európy. Začiatok podujatia je ohlásený na 15:00 pred Hlavnou železničnou stanicou. Vzhľadom na obrovský záujem širokej verejnosti a očakávané tisícky účastníkov sa tento protest stal terčom masmediálneho očierňovania. Redakcii Priezor.com sa podarilo urobiť rozhovor s jedným z jeho organizátorov Lukášom Kopáčom.

Čo Vás motivovalo usporiadať toto zhromaždenie? A prečo práve v Bratislave?

Každý súdny a národne cítiaci človek si musí uvedomiť nebezpečenstvo, ktoré nám hrozí s prílevom imigrantov. V dobe, kedy naša vláda nie je schopná postarať sa o vlastných občanov, je predsa absurdné, aby sem prichádzali imigranti, z ktorých zrejme drvivá väčšina bude odkázaná na sociálny systém. Je to, ako keby otec rodiny, ktorý zarába, nedal najesť svojím deťom, ale prispel by na charitu.

Takisto nezabúdajme na fakt, že vlna islamizmu zachvátila početné krajiny v Európe. Prestaňme sa hrať na veľkých humanistov a demokratov, ktorí chcú všade pomáhať. Najprv pomôžme sebe a nášmu zbedačenému národu. Všetkým nám musí byť jasné, že tento problém je riešiteľný len politickou cestou a dúfame, že ho podporí čo najviac občanov. Aj toto je dôvod, prečo sme vybrali Bratislavu.

Aké sú jeho hlavné ciele? Čo si od podujatia sľubujete?

Našim prvoradým cieľom je vyvinúť občiansky tlak na politické špičky. Od protestu si sľubujem, že ho v prvom rade masovo podporia občania, na druhej strane očakávam, že politici začnú konať v záujme národa a nie finančných skupín a oligarchov.

Na Facebooku účasť ohlásilo vyše 10 000 ľudí. Koľko účastníkov očakávate?

Čo sa týka účasti ohlásenej na sociálnych sieťach, toto číslo považujem za orientačné. V každom prípade, všetko nasvedčuje tomu, že náš občiansky protest bude hojne podporený. Konkrétny počet účastníkov sa však neodvažujem odhadnúť.

Plánujete už aj ďalšie akcie? Ak áno, tak aké?

V každom prípade musí byť politikom jasné, že tento protest je len začiatkom. Protesty budú totiž pokračovať dovtedy, pokiaľ vláda neprijme vyhovujúce opatrenia. Pod pojmom vyhovujúce opatrenia rozumejte nulovú kvótu pre prijímanie imigrantov.

Bude mať táto forma aktivizmu aj nejaký konkrétny presah do politickej sféry? Parlamentné voľby sa totiž pomaly blížia.

V prvom rade chcem zdôrazniť, že náš občiansky protest je nadstranícky. Odmietame účasť akýchkoľvek politických strán, ktoré sa spolupodieľali na ničení a rabovaní Slovenska. Protest patrí všetkým nespokojným občanom a každý, kto má záujem a určité vlohy, môže sa pridať k jeho organizovaniu.

Aké organizácie a politické strany sa na príprave tejto akcie podieľajú?

Ako som už naznačil, o účasť tzv. štandardných politických strán nemáme záujem. Tieto strany nám svoju politickú (in)kompetenciu ukazujú už vyše 20 rokov. Pri tejto otázke mi nedá nespomenúť fakt, že sa nám podarilo spojiť niekoľko politických strán a hnutí, ktoré si uvedomili, že len spoločným postupom dokážeme meniť politický trend v prijímaní utečencov. Nesmierne ma teší, že akciu podporili známe organizácie a strany, z ktorých spomeniem Ľudovú stranu Naše Slovensko, Slovenské hnutie obrody, Akčnú skupinu Vzdor, Právo a Spravodlivosť. Touto cestou sa chcem poďakovať aj jednotlivcom-aktivistom, ktorí našu akciu podporili.

Prečo by ľudia mali prísť v sobotu o 15:00 na bratislavskú hlavnú stanicu?

Multikulturalizmus sa nikde neosvedčil. Ani vo Švédsku, Taliansku, Nemecku, Francúzsku a je naivné myslieť si, že práve u nás sa osvedčí. Rozpínavosť „imigrantov“ a postupná islamizácia Európy nemôže mať za následok nič iné ako likvidáciu európskej kultúry, európskych tradícií. Taktiež treba spomenúť ekonomické aspekty, týkajúce sa prisťahovalcov. Štatistiky sú neúprosné. Veľká časť z „imigrantov“, ktorí už niekoľko rokov žijú vo vyspelých európskych krajinách, je odkázaná (dobrovoľne?) na sociálne dávky. Neovládajú reč a neprejavujú žiaden záujem prispôsobiť sa európskej kultúre.

Neskutočná rozpínavosť, agresia a pohŕdanie európskou kultúrou a náboženstvom sú dosť závažné dôvody na to, aby sme v Bratislave povedali jasné nie nezmyselným kvótam pre prideľovanie utečencov. Konajme, kým nie je neskoro.

Pokiaľ skutočne niekto uteká pred smrťou, ako nám to médiá hovoria, mal by si vážiť suchú kôrku chleba a pohár vody. Z dôkazov, ktoré kolujú po internete, nám jasne vyplýva, že „imigrantom“ o prispôsobenie, nedajbože o prejav vďaky vôbec nejde. Myslím si, že toto sú dosť závažné dôvody na to, aby sa Slováci aktívne postavili na odpor.

Zábava