Marian Kotleba

Prinášame vám exkluzívny rozhovor s predsedom banskobystrického samosprávneho kraja Marianom Kotlebom o súčasnom stave Európskej únie. Jeho politická strana Ľudová strana – Naše Slovensko sa totiž rozhodla kandidovať v nadchádzajúcich eurovoľbách.

1. Desať rokov je dostatočný čas na sumárne hodnotenia. Ako vnímate dekádu nášho členstva v Európskej únii?

Ako dekádu likvidácie samostatnej Slovenskej republiky, jej hospodárstva a ekonomiky. Ako dekádu masívneho úpadku národných a kresťanských hodnôt v spoločnosti. Ako dekádu rozvratu a poníženia národa.

2. V mnohých diskusiách sa voči Vám objavuje výčitka, že ste z Úradu BBSK zvesili vlajky EÚ a zastavili čerpanie eurofondov, no napriek tomu sa Vaša strana uchádza o miesta v Európskom parlamente. Čo teda očakávate od prípadného zisku mandátov v Európskom parlamente?

Chceme prispieť k vnútornému rozkladu chorého systému EÚ, zasadiť ranu Bruselskému diktátu a radikálne reformovať Európsku úniu, a to priamo v jej centre. Našou ambíciou je bojovať za Slovensko biele, slovenské a kresťanské všade tam, kde sa rozhoduje o našom osude, teda aj v Európskom parlamente.

3. Vzhľadom na vysoký počet poslancov Európskeho parlamentu je spolupráca s inými stranami nevyhnutnosťou. Kto budú v prípade úspechu politickí partneri ĽS NS v Europarlamente?

Budeme sa usilovať o spoluprácu so všetkými národne a kresťansky orientovanými stranami, ktoré presadzujú tie isté hodnoty, ako naša strana. Taktiež budeme podporovať aj snahy iných euroskeptických strán, pokiaľ budú v záujme Slovenska. Konkrétna spolupráca bude samozrejme závisieť od kvality, sily a početnosti týchto strán v Európskom parlamente.

4. Aká je celková vízia Vašej strany o budúcnosti EÚ? Ste za jej zrušenie alebo transformovanie?

Naša strana presadzuje na prvom mieste radikálnu reformu Európskej únie. Jednoznačne odmietame súčasné smerovanie EÚ k vytvoreniu jedného superštátu – Spojených štátov Európskych. Naopak, chceme obnoviť nezávislosť Slovenskej republiky, so všetkým, čo k tomu patrí, vrátane slovenskej koruny. Sme za všestrannú politickú a ekonomickú spoluprácu európskych národov, ale bez obmedzovania ich suverenity a ničenia ich národných a kresťanských hodnôt. Ak sa nám tento cieľ nepodarí presadiť reformou, budeme požadovať vypísanie referenda o vystúpení Slovenska z EÚ.

5. Ako by sa mala EÚ postaviť k prebiehajúcej kríze na Ukrajine? A aký jej výsledok by bol v záujme Slovenska?

Súčasný stav na Ukrajine je priamym dôsledkom zasahovania EÚ do vnútro-politických záležitostí tohto štátu. Angažovanie sa EÚ na Ukrajine vedie len k ďalšiemu krviprelievaniu a rozvratu, a to všetko len pre snahu Západu o ovládnutie obrovského ľudského a hospodárskeho potenciálu Ukrajiny a v konečnom dôsledku aj  o oslabenie Ruska. V záujme Slovenska je Ukrajina, ktorú neovládajú rozvratné sily a agenti zo zahraničia, ale domáci obyvatelia.

6. Ozývajú sa hlasy, že EÚ je minimálne v zahraničnej politike podriadená záujmom USA. Tento názor podopiera aj prítomnosť amerických vojenských základní vo viacerých štátoch EÚ. Ako by mal vyzerať vzťah európskych krajín k USA?

EÚ nie je podriadená záujmom USA, ale záujmom medzinárodných finančných skupín, ktoré USA ovládajú rovnako, ako členské štáty EÚ. V tomto sme s Američanmi na jednej lodi. Vzájomná rivalita je vyvolávaná umelo s cieľom posilniť európsku integráciu a zdôvodniť, prečo „musí“ Európa smerovať k Spojeným štátom Európskym. Pokiaľ ide o vzťah medzi európskymi krajinami a USA, tento vzťah musí byť založený na vzájomnom rešpektovaní suverenity a reciprocite. Súčasne sme proti tomu, aby sa Slovensko a iné európske štáty angažovali v nespočetných vojenských konfliktoch po boku USA a Izraela. Preto presadzujeme aj vystúpenie Slovenska z NATO a stiahnutie našich vojakov zo všetkých okupačných zahraničných „misií“.

7. Nepomohlo by slovenskému hospodárstvu čo najskoršie obnovenie colnej a menovej suverenity ako nutná podmienka pre vytesnenie importu tých komodít, ktoré vieme vyrobiť aj doma? Existujú analýzy, podľa ktorých napríklad colná únia v rámci EÚ (takže neobmedzený dovoz z členských štátov) zasadila ranu z milosti slovenským poľnohospodárom.

Je všeobecne známym faktom, že z voľného obchodu, resp. odstránenia colných bariér ťažia len veľké štáty so silnou a stabilnou ekonomikou, ktoré môžu potom voľne zaplavovať trh menších štátov svojimi výrobkami. Naopak, ekonomicky slabé štáty, ktoré si potrebujú vybudovať vlastné hospodárstvo a docieliť sebestačnosť, teda aj Slovensko, nutne potrebujú chrániť svojich domácich výrobcov pred likvidačnou konkurenciou zo zahraničia práve dôslednou colnou politikou. Colná únia v rámci EÚ skutočne zásadným spôsobom prispela k likvidácii slovenského poľnohospodárstva, ale aj mnohých iných hospodárskych odvetví. O sociálnych, bezpečnostných a zdravotných dopadoch na obyvateľov Slovenska ani nehovoriac.

ĽS Naše Slovensko je jednoznačne za obnovenie menovej nezávislosti SR, teda za obnovenie slovenskej koruny. Vidíme v tom nielen cestu, ako sa vyhnúť masívnemu okrádaniu a dlhovému zotročovaniu národa formou tzv. eurovalu, ale aj cestu ako sa oslobodiť spod vplyvu medzinárodnej finančnej mafie. V tejto súvislosti mi nedá nespomenúť výrok známeho židovského bankára Mayera Rothschilda: „Dajte mi moc vydávať a ovládať peniaze národa a potom mi bude jedno kto robí zákony“.

8. S tým súvisí aj dotačná a grantová politika. Nebolo by lepšie aspoň predbežne zminimalizovať mieru ich prerozdeľovania na úrovni únie v prospech členských štátov?

Dotačná a grantová politika EÚ, či tzv. eurofondy sú dnes oficiálnou propagandou prezentované ako vynikajúce nástroje na odstraňovanie chudoby či regionálnych rozdielov. V skutočnosti však neprinášajú žiadne alebo len veľmi slabé výsledky. Je to dané tým, že o ich použití rozhodujú v konečnom dôsledku byrokrati v Bruseli, a nie obyvatelia členských štátov. Výsledkom je potom to, že z peňazí európskych daňových poplatníkov sa dotujú napr. rôzne nezmyselné miliardové projekty pre Cigánov, bez toho, aby to malo akýkoľvek reálny dopad na mieru cigánskeho extrémizmu a teror, ktorému sú vystavení obyvatelia žijúci v ich susedstve. Peniaze z eurofondov sa tiež rozkrádajú či inak mrhajú na totálne predražené projekty, napr. rekonštrukciu námestia v Hnúšti, kde len lavičky stáli toľko koľko 1-izbový byt! Z eurofondov a iných dotácií má teda v zásade prospech len hŕstka vyvolených firiem a projektov, vybraných nie na základe ich prospešnosti pre rozvoj štátu, ale na základe politických konexií, a potom zlodeji a príživníci.

9. Myslíte, že sa dá cez eurovoľby dosiahnuť niečo pre našich ľudí doma?

Európska únia a jej orgány, vrátane Európskeho parlamentu získavajú čoraz viac právomocí rozhodovať o osude našich ľudí. Ak chceme do tohto procesu aktívne zasiahnuť, musíme mať zastúpenie v týchto orgánoch.

10. Aký je najvýznamnejší dôvod, aby slovenskí ľudia išli k voľbám a volili práve Vašu stranu?

Voľby do Európskeho parlamentu sú voľbami o ďalšom osude Slovenska a jeho obyvateľov. Ak budú Európu naďalej ovládať socialisti, liberáli a iní európski federalisti tak ako doteraz, bude to znamenať definitívny koniec samostatnej Slovenskej republiky. A spolu s ňou budú postupne zničené aj všetky národné a kresťanské hodnoty, ktoré sme zdedili od našich predkov. Slováci prídu o pôdou pod nohami a aj o ten zvyšok vlastného hospodárstva, ktoré nám ešte po rokoch rozkrádania zostal. Ľudová strana Naše Slovensko je v súčasnosti najsilnejšou politickou stranou, ktorá hovorí otvorene o pravej povahe Európskej únie, o veciach, o ktorých tzv. štandardné – politicky korektné strany mlčia. Na rozdiel od pseudonárodných a pseudokresťanských politikov máme čisté ruky, nepodieľali sme sa na zločinoch v žiadnej ponovembrovej vláde. Naši kandidáti dôsledne presadzuje záujmy Slovenska, a preto sú už roky terčom prenasledovania a systematického očierňovania zo strany zapredaných protislovenských politikov a médií. Sme hlavnou hrozbou pre tento skazený skorumpovaný systém. To je to, čo nás odlišuje od ostatných.

Zábava