Matthew HeimbachPrinášame Vám rozhovor s Matthew Heimbachom (1991), americkým študentským aktivistom. Heimbach sa najviac zviditeľnil tým, že v septembri 2012 založil Úniu bielych študentov na univerzite v Towsone (Maryland, USA), čím bol konečne prelomený dlhodobý dvojitý štandard, podľa ktorého sa mohli len tzv. menšinové skupiny organizovať za účelom presadzovania svojich skupinových záujmov. Matthew Heimbach navyše pôsobí aj ako kresťanský aktivista, angažuje sa v Južanskej lige a spolupracuje s ďalšími pro-bielymi organizáciami.

Kedy si začal s aktivizmom a čo Ťa k tomu inšpirovalo?

S aktivizmom som začal, keď som sa snažil napomôcť postaveniu pamätníka pre padlých vojakov Konfederácie v mojom rodnom meste. Cítil som potrebu postaviť sa za moju kultúru a identitu proti multikulturalizmu a etnickým čistkám vlastných ľudí.

Z Tvojich akcií a aj iných rozhovorov je poznať silné ovplyvnenie kresťanstvom. K akej denominácii sa hlásiš a čo si myslíš o súčasnom stave kresťanstva v západnom svete?

Som členom pravoslávnej cirkvi, zúčastňujem sa však aj tradičnej katolíckej sv. omše spolu s niekoľkými kamarátmi. Vo všeobecnosti cítim blízku väzbu voči celému západnému kresťanstvu. Kresťanstvo na Západe je v súčastnosti v hroznom stave. Musíme zastaviť snahy zapáčiť sa svetu, naopak, mali by sme byť radikálni pri obrane našej viery a našich ľudí. Nesmieme sa snažiť o žiaden kompromis s tými, ktorí sa nás snažia zničiť. Myslím, že ak bude Cirkev opäť raz bojujúcou, uvidíme nárast v počte konverzií a aj viac aktívnych veriacich.

Ktoré pro-biele organizácie a osobnosti najviac uznávaš?

Na medzinárodnej úrovni obdivujem najviac historickú Železnú gardu v Rumunsku a španielsky režim Francisca Franca. Písomnosti Corneliu Zelea Codreaneho mali najväčší vplyv na moju vieru a politické názory. V súčastnosti na medzinárodnom poli uznávam Anglickú obrannú ligu (English Defence League), Génération Identitaire vo Francúzsku, Zlatý úsvit v Grécku a ďalšie rastúce nacionalistické hnutia na európskom kontinente. V Amerike najužšie spolupracujem s Južanskou ligou (League of the South), s novou organizáciou tradicionalistickej mládeže Traditional Youth Network a s Radou konzervatívnych občanov (Council of Conservative Citizens).

Najviac si sa zviditeľnil, keď si založil Úniu bielych študentov na Townson University, čo Ťa k tomu viedlo?

Rozhodol som sa založiť Úniu bielych študentov, aby som zlomil tabu a ukázal, že bieli študenti sa môžu tiež organizovať, oslavovať svoj pôvod a kultúru a zároveňčo najlepšie presadzovať svoje politické záujmy. Bieli ľudia potrebujú organizácie, ktorú budú zastupovať ich najlepšie záujmy, preto som myslel, že Únia bielych študentov na univerzitnej pôde bude dobrým začiatkom.

Ako bude pokračovať Únia bielych študentov po Tvojom odchode z univerzity? Podarilo sa založiť obdobné organizácie aj na iných univerzitách?

Existuje niekoľko takých organizácií, ktoré vznikli v priebehu ostatného roka, a s mnohými z nich som v priamom kontakte a som veľmi hrdý na ich prácu. Únia bielych študentov v Townsone sa rozhodla vytvoriť zastrešujúcu organizáciu Traditionalist Youth Network, ktorá bude schopná pracovať s mladými ľudmi v celej krajine za účelom obhajovania rovnakých záujmov.

Aké sú reakcie verejnosti na Tvoje aktivity?

Reakcie v médiách boli pochopiteľne voči nám zaujaté, ale veľká väčšina miestnych nás ohromne podporovala. Stovky listov a tisíce emailov vyjadrujúcich podporu nás motivovali v našich akciách počas tohto roka. Miestni podnikatelia nám umožnili mať stretnutia zadarmo v ich reštauráciách a miestni obyvatelia prispeli finančnými príspevkami na naše aktivity. Tichá väčšina populácie podporuje našu prácu a myšlienky Únie bielych študentov.

Práve končíš školu, čo plánuješ do budúcnosti?

Moje budúce plány zahŕňajú prácu v našej novej organizácii Traditionalist Youth Network a pokračovanie v univerzitných štúdiách, zvažujem taktiež vstup do semináru.

Akým smerom by sa podľa Teba mal uberať pro-biely aktivizmus?

Budúcnosť pro-bieleho aktivizmu v USA by sa mal uberať cestou súčasných mládežníckych hnutí ako je francúzske Génération Identitaire. Naša jediná nádej je byť odvážni v našej viere, pri našej obrane našej kultúry a byť radikálni v boji s našimi nepriateľmi. Musíme byť motivovaní láskou k našim ľudom a nie nenávisťou voči iným.

Čo by si odkázal aktivistom na Slovensku?

Slovenským aktivistom by som chcel povedať, že majú veľa spojencov v USA. Ak nebudeme pracovať spoločne, tak budeme postupne, jeden národ po druhom porazení globalistickými elitami. Musíme nechať bokom malé spory medzi bielymi národmi a zjednotiť sa spoločne v boji proti našim spoločným nepriateľom, ktorí sa snažia zničiť naše národy a našich ľudí. Musíme ostať bdelí a nikdy sa nenechať znechutiť dočasnými neúspechmi, ak budeme spojení, tak nakoniec zvíťazíme.

Ďakujem za rozhovor a prajem veľa šťastia do budúcnosti.

Zábava