Zľava Nidal Saleh a Peter Basala z o. z. Nové slobodné Slovensko pri zanietenom rozhovore.Dr. Nidal Saleh (*15. júla 1936) je česko-slovensko-palestínsky spisovateľ žijúci na Slovensku a zaoberajúci sa problematikou sionizmu a izraelsko-palestínskym konfliktom, autor kníh Proč se vraždí v Izraeli? (2002), Nedotknuteľní. Príbeh jednej knihy (2003), Svědectví o morálním úpadku (2005) a iných, za svoju publikačnú činnosť prenasledovaný Strediskom Simona Wiesenthala, ktoré nesie názov po svetoznámom „lovcovi nacistov“, sám semitského pôvodu obviňovaný z antisemitizmu, na podnet bývalého Ministra spravodlivosti Slovenskej republiky, Jána Čarnogurského, vyšetrovaný prokuratúrou vo veci „šírenia rasizmu“ – dodnes bezvýsledne.

Rozhovor bol uverejnený v mesačníku Hlas národnej stráže č. 10 v apríli 2005.

Ste rodený Palestínčan, ako ste sa ocitli na Slovensku? Povedzte nám niečo o sebe, ako by ste sa charakterizovali?

Narodil som sa v Palestíne. Bol som v roku 1959 prijatý na študijný pobyt v tedajšom Československu. Študoval som češtinu v Mariánskych Lázňach a potom farmáciu v Bratislave. Po skončení štúdia v roku 1965 som sa vrátil so svojou rodinou domov do Palestíny. V roku 1967 začal Izrael novú vojnu proti Arabom a obsadil Západný breh Jordánska vrátane Jeruzalema, pásma Gazy, sýrskych Golanských výšin a egyptského Sinajského poloostrova. V tejto dobe bola moja žena s deťmi na návšteve v Československu u svojich rodičov. Niekoľko týždňov potom som odcestoval pre svoju rodinu do Československa. Keď som sa s rodinou vrátil domov, čakalo nás nepríjemné prekvapenie. Všetkým nám bolo izraelskými úradmi zabránené vo vstupe do vlasti. Tak som sa stal vyhnancom a návrat do vlasti mi nebol nikdy povolený. Ponúkli mi ďalší študijný pobyt v Československu. Po skončení štvorročného štúdia na ústave endokrinológie SAV, mi bol udelený titul kandidáta vied a doktora prírodných vied. Neskôr som pracoval na rôznych miestach v rôznych krajinách až som skončil na Slovensku, kde som dostal slovenské občianstvo. Po smrti mojej ženy trávim čas písaním. Som obyčajný, dosť konzervatívny človek. Konzervatívny v tom zmysle, že mám rád staré hodnoty, ktoré sa stávajú dnes nemoderné, ako je vernosť, priateľstvo, morálnosť, hrdosť a podobne. Mám rád okrem klasiky, západnú hudbu z päťdesiatych rokov a starú tradičnú arabskú hudbu.

Ako hodnotíte súčasnú politickú scénu na Slovensku?

Slovensko sa rodí. Každý pôrod je ťažký a bolestivý. Sprevádza ho špina, krv a ľudský odpad. Ale akonáhle sa dieťa narodí so svojím ostrým výkrikom do sveta, odpad sa vyhodí do kanála a dieťa sa vyčistí a je z neho krásny tvor a zdroj veľkej radosti. Dúfam, že slovenský pôrod nebude príliš dlhý a bolestivý a čoskoro sa dieťa narodí a vyrastie z neho silný a pekný človek.

Ako vnímate svetovú politickú scénu?

To je téma na dlhé rozprávanie. Jedna vec je ale istá, že náš svet smeruje k vytvoreniu jednej totalitnej globálnej vlády. Tá vláda sedí vo Washingtone a riadi ju malá skupina. Ľudia sú poslušní ako stádo a slepo sa rútia do záhuby. Stačí sa poobzerať okolo seba a presvedčíme sa o tejto skutočnosti. Spojené štáty americké majú svoje vojenské základne takmer vo všetkých kútoch sveta a to aj napriek tomu, aby k tomu mali morálny dôvod. USA určí, kto je dobrý a kto zlý. Zákony USA dovoľujú americkým úradom zatknúť kohokoľvek a kdekoľvek na svete. Demokratické voľby kdekoľvek na svete, ktoré nevolia pre USA akceptovateľného človeka nie sú pre USA demokratické. Je to čas morálneho úpadku a pokrytectva.

Čo považujete za najväčšie ohrozenie svetového mieru?

História nás učí, že tlak vyvoláva odpor. Čím je tlak väčší, tým je odpor väčší. Tlak globálnej totality vedenej prosionistickými skupinami tvorí odpor a ten odpor sa niekedy z frustrácie a beznádeje stáva nerozumným a pre seba a pre ostatných nebezpečným a deštruktívnym. Preto, najväčšia hrozba svetového mieru je práve USA, Izrael a prosionistickí vládcovia, ktorí sedia vo Washingtone a dirigujú svetovú politiku.

Ako hodnotíte štát Izrael? Aké má v ňom postavenie palestínske etnikum?

Izraelskí autori sami výstižne hodnotia svoj štát. Uvediem niektorých z nich: Izraelský spisovateľ a sociológ, prof. Baruch Kimmerling vo svojej knihe Likvidačná politika proti Palestínčanom píše, že Izrael sa stáva demoličným nástrojom nielen pre svoje okolie ale i pre seba samého. Izraelský spisovateľ Israel Shamír píše vo svojej knihe Galilie flowers, že po demokratizácii Južnej Afriky zostal Izrael jediným čiernym bodom na mape sveta, posledným útočiskom rasizmu a apartheidu. Izraelská novinárka Tanya Reinharta v článku, ktorý vyšiel 30. 3. 2004 v novinách Yediot Ahronot pod názvom Ako Izrael cieľavedome pestuje na okupovaných územiach teror píše, že v priebehu 37 ročného trvania okupácie porušil Izrael už každý jednotlivý bod Ženevskej konvencie. Známy izraelský textár Dan Almagor porovnal izraelský teror voči Palestínčanom k nacistickému teroru a vyhlásil:

„Mali by sme sa pripraviť na to, že nás strčia do sklenenej búdky pre vojnových zločincov a budú nás súdiť za to, čo sme Palestíncom urobili.“

Livií Rokah vo svojej knihe Izraelský svätý terorizmus píše:

„Izraelský teror voči Palestínčanom sa nikdy nezastavil a najhoršie na celej veci je, že Izraelčania a jeho zástancovia považujú svoj teror za legitímny a morálny a ospravedlňujú ho svojím vymysleným klamstvom, že židovská zbraň je vždy čistá.“

Izraelský spisovateľ Israel Shahak napísal vo svojej knihe The history of the jewish people:

„Izrael ako židovský štát, je hrozbou nielen pre seba a pre svoj ľud, ale je hrozbou pre všetkých Židov, a pre všetky štáty na Blízkom Východe aj mimo neho.“

Napísali ste niekoľko kníh, o čom sa v nich píše, aké informácie majú poskytnúť čitateľom? Ako ste sa dostali k písaniu?

Napísal som niekoľko kníh po arabsky, jednu knihu po česky a jednu po slovensky a nedávno som dokončil písanie jednej mojej knihy v českom jazyku. Knihy v arabčine sú vlastne kritikou islamského fundamentalizmu. V apríli roku 2002 mi vyšla kniha pod titulom Proč se vraždí v Izraeli? – Palestínske memento. Knihu vydalo v českom jazyku slovenské vydavateľstvo Eko-Konzult. Kniha hovorí o arabsko-izraelskom konflikte na Strednom východe a o pozadí tohto konfliktu. Kniha tiež hovorí o židovskej talmudskej ideológii, ktorá je základným zdrojom sionistickej politiky židovského štátu. 11. 10. 2002 židovské Centrum Simona Wiesenthala poslalo slovenskej vláde list, v ktorom ju vyzýva, aby zakázala moju knihu ako dielo popierajúce holokaust a šíriace antisemitské predsudky. Centrum Simona Wiesenthala ďalej apelovalo na slovenské úrady, aby demonštrovali pripravenosť Slovenska na vstup do EÚ tým, že sa otvorene dištancuje od obsahu knihy, ktorú opisoval ako nástroj nenávisti a vyšetrí aktivity autora knihy a vydavateľa a zakáže knihu. Ako reakciu na tento útok som napísal knihu v slovenskom jazyku pod názvom Nedotknuteľní. Kniha odpovedá na otázku, prečo sa sionisti boja tak jednej knihy a čo ich v tej knihe tak nahnevalo. Nová kniha má názov Svědectví o morálním úpadku. Píše o tom istom probléme z iných uhlov a zároveň je o pokrytcoch a morálnych odpadlíkov, ktorí zneužívajú sväté písmo pre svoje mocenské záujmy.

Z akých prameňov čerpáte pri písaní svojich publikácií?

Čerpám z rôznych zdrojov. Z historických dokumentov, z prác moderných historikov, publikácií židovských autorov a z množstva iných zdrojov.

O čom vraví Tóra, Mišna a iné knihy, ktoré pozná judaizmus a z ktorých čerpá sionistická ideológia?

To je na veľmi dlhú odpoveď. Talmud sa skladá zo 63 kníh, právnych, etických a historických citátov starodávnych rabínov. Bol vydaný päť storočí po narodení Krista. Je to právny kódex, ktorý formuje základy židovského náboženstva a je to príručka, podľa ktorej sa trénujú rabíni. Hovoriť o tom len v niekoľkých vetách je neseriózne. V mojej novej knihe bude o tom jedna kapitola, tak dúfam že si to tam prečítate.

Nedávno oslavovali Židia sviatok Purim. Aký je to sviatok a aké sviatky oslavujú Židia? Sú podobné kresťanským sviatkom ako napríklad nedávno oslavovaná Veľká noc?

Purim je sviatok podľa biblickej knihy Ester. Je to mýtický príbeh jednej Židovky, ktorá bola vychovávaná svojím bratom Mordachaimom. Ten biblický príbeh sa odohráva v Perzii, kde Ester s bratom žila. Kráľ Perzie vzal Ester do svojho háremu, zamiloval sa do nej a menoval ju kráľovnou. Poradca kráľa Haman ju neakceptoval a nenávidel. Haman plánoval zavraždiť Židov v kráľovstve. Ale Ester povedala kráľovi o Hamanových plánoch a kráľ zachránil Židov a zavraždil svojho poradcu Hamana. Talmud hovorí, že Žid počas Purinu má piť toľko, až sa nepozná rozdiel medzi „nech Boh požehná Mordachaia“ a „nech Boh preklína Hamana“. Židia majú mnoho sviatkov a nie je na to teraz priestor.

Aký je postoj ľudí, vyznávajúcich talmudské učenie k iným náboženstvám, zvlášť ku kresťanstvu a osobám ako Ježiš Kristus a Panna Mária?

Talmud verí vo výnimočnosť a jedinečnosť Židov a ich nadľudskú kvalitu. Základ talmudskej ideológie je rozdelenie na: My Židia a Oni (Gójimovia). Nasledujúce vyhlásenie to veľmi výstižne vysvetľuje. Duchovný otec ortodoxných Židov a všetkých náboženských strán v Izraeli, rabín Kuk napísal:

„Rozdiel medzi dušou Žida a jeho mocou meranými vnútorným svetom oproti duši Gójima je väčší a hlbší ako rozdiel medzi dušou Gójima oproti duši zvieraťa, pretože medzi poslednými je odlišnosť v množstve a medzi prvými je odlišnosť v kvalite. Ľubovoľný skutok, i ten najlepší uskutočnený Gójimom, len posilňuje Satana, ľubovoľný skutok Žida, vrátane zločinu, napomáha Bohu.“

Ostatné nájdete v mojej novej knihe. Téma o Ježišovi v talmude je najkontroverznejšou témou Talmudu a je bodom rozporov bádateľov Talmudu. Talmud a hlavne babylonský používa mnoho odlišných výrazov na označenie nepriateľských osôb, miest a vecí. Napríklad pri pomenovaní chrámu „Bejt žilia“, čo znamená „Dom svetla“ použili názov „Bejt krja“, čo znamená „Dom prasiat“. Namiesto slova evanjelium, čo znamená „dobrú zvesť“, Talmud používa „aven-gillayon“ čo znamená „škodlivé knihy“ alebo „avon-gillayon“ čo znamená „hriešna kniha“. „Ber kokba“ alebo „Ber kochba“ čo znamená „Syn hviezdy“ pre označenie Ježiša Krista, nájdeme v Talmude namiesto toho ako „Ber kzba“, čo znamená „Syn lží“ a podobne. Aby ste pochopili význam textu a koho myslia tými názvami, musíte hľadať súvislosti a okolnosti v iných textoch Talmudu alebo v Biblii, prípadne v iných židovských spisoch. Kresťanská tradícia pozná pôvodné meno Ježiša Krista ako „Jeschua Hanotsri“, čo znamená Ješua Nazaretský. Talmud pre Ježiša Krista používa okolo 28 rôznych názvov a mien ako napríklad: „Jaschu“, ktoré pochádza pravdepodobne z prvých písmen slov, „jimmach schemo vezikro“, čo znamená „nech jeho meno vymažú naveky“ ; „Br sotah“ alebo „Bin sotah“ a na iných miestach „Br stada“ alebo „Bin stada“ a inde „Br pandira“ alebo „Bin pandira“. Palestínsky Talmud používa výraz „Jašua bin bendíra“. Slová „br“ a „bin“ znamenajú syn, slovo, „sota“ znamená smilniť sa alebo smilnica, slovo „stada“ znamená „bola neverná mužovi“. „Pandira“ znamená vojak alebo „rímsky vojak“ (rímsky vojak je v Talmude výraz najnižšieho stupňa). Talmud niekedy označí Ježiša Krista ako „Balaam“. Niekedy neurčito, ako napríklad „Otho isch“, čo znamená „On“ alebo „Ten“ alebo „Ten syn toho“ a inak. Niekedy Talmud používa slovo „Peloni“, čo znamená „Ten, koho poznáme“. Dnešní židovskí teológovia a rabíni hovoria, že tieto názvy a tituly sa netýkajú Ježiša Krista, ale niekoho iného. Samozrejme nechcú vyvolať hnev kresťanov, hlavne v tejto dobe, keď organizované židovstvo potrebuje kresťanskú podporu pre izraelskú politiku. Ale fakty sa nedajú utajiť a každý, kto nepotratil rozum a mal možnosť čítať Talmud a iné židovské tradičné spisy hlavne v pôvodnom jazyku alebo napríklad z originálnych dokumentov vie, že nepriateľom Talmudu a Talmudistov číslo jedna je práve Ježiš Kristus. Keď Talmud používa iné mená pre Ježiša Krista, iné židovské spisy jasne a zreteľne hovoria o Kristovi a nikoho nenechajú na pochybách, že Kristus je tá osoba, ktorú Talmud označuje rôznymi zápornými prezývkami.

Aký máte názor na takzvaný antisemitizmus?

Antisemitizmus je sionistický nástroj na zastrašovanie protivníka. Kritizovanie Židov, židovských náboženstiev alebo štátu Izraela je dnes považované v západných štátoch za najhorší morálny zločin. Židia sú najnedotknuteľnejší z nedotknuteľných a ktokoľvek, kto sa o nich zmieni čo i len jediným negatívnym slovom, je hneď označený za antisemitu. Otvorene a bez obáv môžete kritizovať islam a označiť ho ako fundamentalistický a zdroj nenávisti a terorizmu. Môžete tiež kritizovať moslimov a označiť ich ako teroristov. Môžete kritizovať všetko a všetkých, ale nie židovstvo a Židov ani sionizmus a sionistov. Je to pokrytecký a nemorálny nástroj na zastrašovanie a umlčanie protivníka.

Aké by bolo podľa vás riešenie palestínsko- izraelského konfliktu?

Akokoľvek som skeptický, dúfam, že Židia raz pochopia, že nemôžu donekonečna hrať úlohu jedinečných, vyvolených a nedotknuteľných. Musia konečne pochopiť, že nemôžu donekonečna ignorovať medzinárodné zákony a rezolúcie. Musia pochopiť, že nemôžu donekonečna ignorovať práva Palestínčanov na svoj štát vo svojom domove. Židia neprávom a bez žiadneho morálneho dôvodu konfiškovali Palestínčanom vlasť, vyhnali ich z vlasti a považovali ich za národ utečencov. To všetko sa stalo za pomoci západných mocností. Je načase, aby sme pochopili, že sionisti a štát Izrael ťahajú svet do záhuby.

Čo by si mali ľudia všímať, aby pochopili podstatu palestínsko-izraelského konfliktu?

Ja osobne nikomu neprajem, aby stratil domov ani aby bol vyhnaný zo svojej vlasti a aby bol nútený stať sa utečencom. Nikomu neprajem, aby sa dostal pod okupáciu cudzej moci. Nikomu neprajem, aby bol denne vo svojej vlasti utláčaný, perzekvovaný a ponižovaný. Ale nie je na škodu, aby sa každý aspoň na chvíľu postavil na miesto Palestínčanov a na nejakú dobu žil v ich koži, a potom by si vstúpil do svedomia, ako by asi reagoval. Predstavte si napríklad, že nejaký Turek alebo trebárs Rus príde k vám a povie, že jeho predkovia pred dvetisíc rokmi tu bývali, a preto má nárok na váš dom. Vyhodí vás s rodinou na ulicu a bude so svojou rodinou vo vašom dome bývať a hospodáriť. Vy s rodinou budete na ulici, v zime hladní a budete sa pritom pozerať na cudzích, ako si vo vašom dome v teple žijú a ako na vašich poliach hospodária. Povedzte mi ako sa bude cítiť a čo budete robiť? Tiež by nebolo na škodu, aby sa každý čo i len na chvíľu poobzeral okolo seba a pýtal sa, čo sa to deje a prečo a kto za tým stojí.

Čo by ste odkázali čitateľom Hlasu Národnej Stráže?

Majte radi svoju vlasť, buďte na ňu hrdí, chráňte jej dedičstvo a kultúru. Ja viem, že v dnešnej dobe nie je moderné byť hrdý na svoju vlasť a históriu, ale strom, ktorý nemá zdravé korene, umrie.

Zábava