Včera sa na Námestí SNP napokon uskutočnilo zhromaždenie Iniciatívy za slobodu slova, ktoré ešte 1. februára mestská časť Bratislava-Staré Mesto protiprávne zakázala. Kým vtedy na zákaz stačilo konštatovanie, že: „zvolávatelia zhromaždenia boli alebo sú členovia Slovenskej pospolitosti...“ tentoraz mestská časť uvedený dôvod na zákaz zhromaždenia nepoužila.

Na zhromaždení si tak prítomní občania mohli konečne vypočuť, ako je to s porušovaním slobody zhromažďovania a ich svojvoľným zakazovaním zo strany verejných orgánov a polície. Zároveň odzneli aj zaujímavé skutočnosti ohľadne vysokej životnej úrovne počas trvania prvej Slovenskej republiky, z citátov osôb jej najväčších odporcov – predstaviteľov Komunistickej strany Slovenska.

Ukázalo sa tiež, že Iniciatíva za slobodu slova nemala nikdy v úmysle vyzývať na obmedzovanie práv kohokoľvek, či porušovanie zákonov, ako neustále demagogicky tvrdili predstavitelia mesta, polície i masmédiá.

Snaha poukázať na porušovanie slobody slova a zhromažďovania sa zjavne nepáčila skupinke zamaskovaných militantných jedincov z radov tzv. Antify, ktorých správanie je spravidla na hranici trestných činov, neraz aj za jej hranicou. Nemožno sa potom čudovať, že títo hrdinovia si svoje tváre zakrývajú maskami.

Aj včera porušili zákon minimálne dvakrát: narušenie riadne ohláseného verejného zhromaždenia; zahaľovanie si tváre; a len dvojzmyselnosť slov ich chráni pred stíhaním za trestný čin vyhrážania sa arcibiskupovi Jánovi Sokolovi.

Zábava