Akcie organizované cez víkend Slovenskou pospolitosťou, Jednotou slovenskej mládeže a Novým slobodným Slovenskom sa nezaobišli bez incidentov.

Sobotňajšie pripomenutie výročia popravy Šuleka a Holubyho v mestskej časti Hlohovca v Šulekove prebehlo relatívne pokojne. Presun autobusmi a autami do Modry už taký pokojný nebol. Cestujúci idúci na akciu do Modry boli podrobení zbytočnej legitimácii a monitoringu.

Po príprave pódia na námestí v Modre pred sochou jedného z najväčších velikánov slovenského národa Ľudovíta Štúra sa uskutočnil pochod k jeho hrobu pri príležitosti 190. výročia jeho narodenia.

Po následnom presune späť na námestie sa začal hlavný program. Začali odznievať prejavy: krátka báseň, po nej historický prejav. Členky SP sprístupnili stolík, na ktorom boli k dispozícii zdarma nálepky a aktuálne číslo Hlasu národnej stráže. To stačilo nemenovanému majorovi, vedúcemu zásahu, na to, aby vyhlásil zhromaždenie za rozpustené.

Organizátori podujatia žiadali od vedúceho zásahu zákonné vysvetlenie zrušenia. Snažil sa argumentovať distribúciou nezákonných propagačných materiálov, načo sa im ukázali registračné údaje Hlasu národnej stráže, čím sa potenciálne argumenty na rozpustenie vyčerpali.

Organizátori bez zákonného vysvetlenia odmietli zhromaždenie rozpustiť, medzitým vodca SP Marian Kotleba a hlavný vedúci JSM Slavomír Jančok oznamovali prítomným ľuďom snahu polície nezákonne zrušiť riadne nahlásené podujatie, na to reagovali už silové zložky napadnutím tribúny, techniky a organizátorov.

Zásahová jednotka rozkopala propagačné materiály a za pomoci obuškov, koní a áut začala vytláčať zúčastnených preč z centra Modry. Tí, ktorí kládli odpor, boli obuškami do krvi zbití, vrátane pobočníka vodcu SP, Rada Novotného, ktorého polícia v ten deň zadržala už druhýkrát. Viacerí museli byť hospitalizovaní.

Polícii sa podarilo zúčastnených vytlačiť na kopec do slepej uličky na konci Modry, kde odznel už len prejav vodcu SP, ktorý hlavne poukázal na policajný teror voči úprimným národovcom, skritizoval snahu komunistov prekrútiť a privlastniť si odkaz Ľudovíta Štúra, tiež snahu súčasných pseudodemokratov vykresliť Štúra ako zástancu globalizácie, vojenského zločineckého paktu – NATO a žalára národov – Európskej únie. Záverom vo svojej reči vyzval k volebnej podpore Slovenskej národnej jednoty v blížiacich sa voľbách do VÚC.

Médiami bolo vysvetľované, že rozpustenie akcie bolo spôsobené rozdávaním „antisemitských a xenofóbnych“ propagačných materiálov: Hlasu národnej stráže a Ľudového programu SP-NS. Ľudový program SP-NS je predmetom skúmania a vzťahuje sa na neho zatiaľ „prezumpcia neviny“. Násilné ukončenie riadne zvolanej akcie v Modre dokazuje, že systém neuplatňuje princípy právneho štátu voči každému.

Na druhý deň v nedeľu sa konala pietna spomienka na černovských martýrov na cintoríne v Černovej. Prednesené emotívne slová vedúcich osobností SP a JSM boli adresované najmä členom zásahových jednotiek. Obviňovaní boli zo zrady národa a odsúdení za jednanie v Modre. To bolo prirovnávané k černovskej tragédií.

Na tvárach mnohých policajtov nedôstojne sa zúčastnených na posvätnom mieste sa objavilo zahanbenie a ľútosť. Záverom Marian Kotleba znovu vyzval k podpore kandidátov SNJ vo voľbách do VÚC.

Po skončení prednesov sa členovia organizátorských združení presunuli nižšie k Domu Andreja Hlinku, kde pokračovalo fotenie. Asi po pol hodine sa pochod vydal dole k autobusu, kde čakali vyzbrojení ťažkoodenci v počte približne sa rovnajúcom počtu zúčastnených.

Ich účasť mala eliminovať prípadný odpor pri plánovanom zadržaní Mariana Kotlebu. Zadržujúci odmietli udať dôvod zadržania, miesto, kam ho idú odviesť a čas, ako dlho ho budú držať.

Do Prešova sa vybrala už len hŕstka zorganizovať posledné víkendové podujatie pri príležitosti pripomenutia si masakry voči slovenským vojakom, ktorá sa udiala koncom októbra 1918 a spáchaná bola vojskami Bélu Kúna.

Československá anarchistická federácia vyzývala na svojej internetovej stránke svojich prívržencov ku kontra akcii v Prešove. Na neohlásenú kontra akciu sa dostavili desiatky mladých, ktorí sa označili ako „ANTIFA“. Okrem toho, že si nesplnili ohlasovaciu povinnosť, porušili aj nové podmienky pri zhromažďovaní, konkrétne zákaz zahaľovania si tváre (napr. šatkou).

Namiesto rozohnania „ANTIFY“ polícia vyhlásila zhromaždenie národovcov za rozpustené s odôvodnením, že je nedostatok organizátorov, ktorí nie sú označení. Niektorí totiž ostali na západe kvôli zadržaniu Mariana Kotlebu.

V predvečerných hodinách toho dňa v nedeľu vo večerných hodinách prepustili z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave. Políciu zaujímali najmä otázky typu: „Kto je autorom Ľudového programu SP-NS?“, „Koľko je vytlačených kusov, kto ich má najviac, kto a kde ho tlačí?“, mená finančných podporovateľov Slovenskej pospolitosti a pod.

Dnes 16.00 má Slovenská pospolitosť tlačovku v Bratislave, v sídle SNJ, kde bude pred novinármi prezentovať pravdivé informácie ohľadne víkendu; a tiež budú zodpovedané otázky adresované SP.

Polícia počas víkendu konala nezákonne, jej metódy pripomenuli násilie totalitných režimov. Štatutári Slovenskej pospolitosti (Marian Kotleba a Ján Kopúnek) a hlavný vedúci Jednoty slovenskej mládeže (Slavomír Jančok) avízovali podanie viacerých trestných oznámení na niekoľkonásobný protiústavný zásah polície proti slobodnému zhromaždeniu občanov.

Médiá o príčinách rozpustenia v Modre úmyselne zavádzajú. Oboznámte preto čo najväčšie množstvo ľudí s tým, čo sa skutočne stalo v Modre a s tým, že sa u nás násilne potláčajú práva svojich občanov.

Zábava