Obnova rodiny – vzkriesenie národa (Zdroj: FB SHO)(Bratislava, 14. september 2013) V uliciach hlavného mesta sa dnes uskutočnil Pochod za ochranu manželstva, rodiny a výchovy detí rodičmi za účasti približne troch stoviek účastníkov. Po úvodných prejavoch na námestí SNP sa zhromaždení vybrali na pochod ulicami Bratislavy cez Hlavné námestie a skončili na Hviezdoslavovom námestí.

Sprievod a na ňom prenesené prejavy sa niesli v duchu dôrazného odmietnutia legalizácie homosexuálnych „partnerstiev“, povinnej sexuálnej výchovy, juvenilnej justície a tzv. gender ideológie, ktorá popiera biologické rozdiely medzi pohlaviami. Účastníci naopak vyslovili požiadavku prijať ústavný zákona na ochranu rodiny a vo všetkých sférach verejného života uplatniť hlavné motto zhromaždenia – Obnova rodiny = Vzkriesenie národa. Podľa zhromaždených je jedinou odpoveďou na morálny a demografický rozvrat na Slovensku okamžitý návrat ku kresťanským hodnotám. Jedine takým spôsobom možno zvrátiť vysoké hodnoty rozvodovosti a veľmi nízku pôrodnosť slovenského národa.

Okrem zvolávateľských organizácii sa na pochode zúčastnili aj zástupcovia Slovenského hnutia obrody, mariánskeho hnutia Magnificat a ďalších kresťanských a národných združení. Podľa jedného z rečníkov má tento pochod v spojení s ďalšími obdobného zamerania (zhromaždenie Hrdí na rodinu 21.9. v Bratislave a Národný pochod za život 22.9. v Košiciach) oživiť kresťansko-morálny aktivizmus na Slovensku a poskytnúť tak skutočnú alternatívu voči liberálnym ideológiám. Po záverečných prejavoch sa účastníci pokojne rozišli.

Pozoruhodné je, že napriek relatívne vysokej účasti bola táto udalosť úplne ignorovaná zo strany médií hlavného prúdu.

Zábava