Sentimentálny románPred časom sa mi do rúk dostala knižka so zaujímavým názvom od svetoznámeho autora. Nuž, prečítala som si ju. Jej autorom je Alain-Robbe Grillet, jeden zo zakladateľov nového románu. Mladí ľudia sa o ňom dozvedajú predovšetkým v školských laviciach. Kultúrno-estetický zážitok som si musela nechať uležať v hlave a po pár dňoch som dospela k záveru, že buď ja nerozumiem slovesnému umeniu, alebo tu niečo nie je v poriadku.

Príbeh sa začína vstupom autora – rozprávača do akejsi fiktívnej reality. Jeho vymyslený (vysnívaný?) svet sa riadi inými pravidlami a právnym systémom, ktorý má len veľmi ďaleko od demokracie. Základným princípom sú právne nariadenia týkajúce sa prostitúcie, vzťahov medzi príbuznými a výkonu trestov za rôzne „delikty“. Právo predávať sexuálne služby svojich detí známym majú len biologickí otcovia, pričom tieto svoje práva majú možnosť predať (teda dať deti do otroctva), alebo im môže zaniknúť, ak dieťa mužského pohlavia dovŕši plnoletosť, ale právo na dieťa ženského pohlavia len prechádza do rúk manžela. Za porušenie akéhokoľvek zákona hrozí trest smrti zvyčajne umučením, a zvyčajne takto mučia len ženy.

Dejová línia nie je veľmi dôležitá, v skratke ide o mierne sadistickú výchovu mladej Gigi jej otcom, ktorý ju núti čítať erotické texty. V rámci výchovy ju vezme na miesto, kde sú verejne mučené väzenkyne a kde sa obchoduje s bielym mäsom. Pričom sa sledujú príbehy väzňov a zúčastnených ľudí. Jeden je o mladej 18-ročnej matke malého dievčatka, ktorá sa nezosobášila s otcom dieťaťa. (Pre pochopenie štýlu písania celého tohto diela prinášam zopár citácií, keďže jej obsah je chránený autorským právom.)

„Nohy jej extrémne, takmer vodorovne roztiahnu dvoma hriadeľmi ťahajúcimi chodidlá od seba. Pri dieťati netreba použiť na takúto operáciu stroj: zmocnia sa ho traja muži, dvaja ho nadvihnú, každý za jednu nohu a horizontálne mu ich roztiahnu, akoby jedna noha bola predĺžením druhej. Aby nekričalo, napchajú mu do úst hrušku hrôzy, okrúhly predmet, ktorý pri styku s vlhkom zväčší objem. Marusia, šialená od bolesti a zúfalstva sa chce priznať. Aj ju však umlčia: strčia jej do úst obrovský kus kúdele nasiaknutej krvou jej vlastnej dcéry, ktorú tretí policajt práve defloroval nožom, ďalší dvaja jej zatiaľ stále vykĺbujú nohy.“1

„Tretí muž dievčatku zatiaľ zozadu trikrát sucho zatne mäsiarskym sekáčikom do rozkroku, aby jej načisto rozťal pohlavie. Krv teraz tečie cícerkom na Marusiine doširoka roztvorené rodidlá, a keď sa jedna z dcériných nôh odtrhne, tečie celý potok. Zrazu sa zjavia - a nie je to, pravdaže, náhoda - dva veľké čierne policajné psy a pevne ich držia psovodi. Hodia im metajúce sa zvyšky úbohého dieťaťa.“2

„Keď je krv preč, možno pokračovať v postupnom štvrtení. Kĺby začnú praskať. Pred zrakom očarenej Gigi sa trýznená kráska skrúca v slastnom utrpení.“3

Ďalší príbeh je o 24-ročnej matke a 9-ročnej dcére, ktorú matka predávala svojim priateľom a známym, bola uväznená za to, že na ňu nemala vlastnícke právo (to mal len jej otec).

„Obidve ich teda obkročmo posadili na ostro nabrúsenú čepeľ hrubých oceľových nožov na konských chrbtoch, vodorovne súbežne umiestnených, vzdialených od seba asi meter alebo o kúsok viac.“4

„Do chodidiel im vypaľujú diery rozžeraveným kutáčom. Potom sa už len stačí dotknúť ktoréhokoľvek popáleného bodu a obe pomerne voľné, členkami spútané nohy, sa naraz zachvejú, do oboch pohlaví sa ešte hlbšie zareže oceľový nôž a vystrekne čerstvá krv.“5

Príbeh je napísaný štýlom, ktorý zrejme vyjadruje autorov postoj k takýmto praktikám, je na strane trýzniteľov a mnohokrát im dáva za pravdu. Užíva si s nimi pohľad na kaluže krvi a zmasakrované telá, ktoré v nich vzbudzujú sexuálne vzrušenie.

Extrémny sadizmus, bezprávie, aké si dnešný človek asi len ťažko vie predstaviť, absolútne žiadne mravy, nijaká úcta k ľudskému životu, a k ženám vôbec, kanibalizmus, incest, pedofília. Sama sebe sa divím, že som takúto knihu vydržala dočítať až do konca.

Podtitul „Rozprávka pre dospelých“ je tam daný pravdepodobne zo srandy.

Kniha bola zakúpená z grantu Ministerstva kultúry Verejnou knižnicou Jána Boccatia v Košiciach v roku 2009.

___________________________________________________________

1. Robbe-Grillet, Alain: Sentimentálny román. Bratislava : Albert Marenčin Vydavateľstvo PT, 2008. 120 s. ISBN 978-80-89218-76-9.
2. Tamže s. 121
3. Tamže s. 121
4. Tamže s. 123
5. Tamže s. 124

Zábava