Recenzie a anotácie

Kniha francúzskeho autora Michela Houellebecqa vyšla vo francúzskom origináli ako Soumission 7. januára tohto roku – v deň útoku na redakciu časopisu Charlie Hebdo, ktorého titulku vtedy „zdobila“ práve karikatúra Houellebecqa. Tento román sa okamžite stal bestsellerom vo Francúzsku, Taliansku a Nemecku. Postupne vyšiel vo viacerých prekladoch, nedávno aj v češtine.

Jean Raspail je uznávaný francúzsky spisovateľ, ktorý nie je na Slovensku moc známy. Avšak mal by byť. Jeho román Tábor svätých z roku 1973 predznamenal dobu. Masová imigrácia, ktorej sa Európa vo svojej falošnej humanite a letargii nedokáže ubrániť, predstavuje ústrednú dejovú líniu tejto knihy. Stáva sa dnes Raspailova fikcia realitou?

Keď sa ku mne pred časom náhodou dostala kniha Cesta smrti a života s podtitulom Alebo útek z partizánskeho hrobu v Sklabini, pustil som ju z rúk až po jej prečítaní. Už dlho ma žiadna kniha tak nezaujala ako fascinujúci príbeh Karola Nemčoka, ktorý prežil vlastnú popravu v rukách partizánov a zranený sa vyhrabal z masového hrobu. Nejde o fikciu, ale skutočný príbeh, ktorý nám po 71 rokoch prerozprával jeho syn Jozef Nemčok.

Tento rok sa na slovenskom knižnom trhu objavila zaujímavá kniha o rómskej problematike. Ide o knihu etnogeografa Martina Šuvadu o Rómoch v slovenských mestách, ktorú vydal Politologický odbor Matice slovenskej v Bratislave. Je to ambiciózne dielo, ktoré si vytýčilo cieľ preskúmať mimoriadne citlivú a stále aktuálnu tému, a to nielen v jej súčasnej podobe, ale aj v jej historickom a širšom geografickom kontexte.

Keď som pred pár mesiacmi zahliadol v jednom nemenovanom kníhkupectve český preklad knihy amerického katolíckeho filozofa Petra Kreefta o kresťanskej filozofii v diele J. R. R. Tolkiena, tak som vedel, že po tejto knihe čoskoro siahnem. K fanúškom tohto nekorunovaného kráľa literatúry fantasy patrím od útleho detstva. Román Hobbit v slovenskom preklade Viktora Krupu bol jednou z prvých kníh, ktoré som prečítal. Vzhľadom na Tolkienov katolicizmus, o ktorom som sa dozvedel iba pred pár rokmi, som Kreeftovej knihe nemohol odolať.

Presstitúti verzus konšpirátoriZnámemu slovenskému novinárovi Ľubovi Huďovi vyšla aj v tomto roku kniha, ktorá si získala pozornosť čitateľov. Po minuloročnom diele Zamatovo nežná tyrania sa na knižnom trhu objavila knižka s názvom Presstitúti verzus konšpirátori, v ktorej sa Huďo zaoberá slovenskou masmediálnou sférou z pohľadu nonkonformného novinára, ktorý pracoval v médiách hlavného prúdu od roku 1988 až do roku 2013, kedy dobrovoľne opustil RTVS. Je to teda pohľad „insidera“, čo bol prvý dôvod, pre ktorý som po knihe siahol.

Peter B. Podolský: Povstanie roku 1944V tomto roku uzrelo tlačiarenskú čerň dielo Dr. Petra Bielika Povstanie roku 1944. Bolo národné, slávne, užitočné?, v ktorom autor analyzuje, ako už názov naznačuje, niektoré stránky udalosti známej ako „Slovenské národné povstanie“. Táto, na prvý pohľad útla knižka je pozoruhodným príspevkom do diskusie o národných dejinách, bez ktorého sa nemôže zaobísť žiadne seriózne zhodnotenie povstania z roku 1944.

Mlčanie I a IIV uplynulých dvoch rokoch pribudli na slovenský knižný trh dve kontroverzne vnímané knihy: Mlčanie (2012) a Mlčanie II. (2013), ktorých autorom je Tibor Eliot Rostas, autor rovnomennej relácie na rádiu Viva. Obe knihy obsahujú najmä písomný prepis desiatok dielov Mlčania. V prvom dieli sa nachádza aj prológ od profesora Petra Jemelku z Masarykovej univerzity (Brno) a epilóg docentky Márie Tokárovej z bratislavskej Ekonomickej univerzity. Druhý diel ilustrujú maľby Petra Mižíka.

Tereza Boučková - Rok kohoutaTereza Boučková je česká spisovateľka a scenáristka, dcéra slávneho spisovateľa Pavla Kohouta. Známou sa stala aj z iného, značne kontroverzného dôvodu: pre problémy so sterilitou (bola jej diagnostikovaná sterilita druhého stupňa) si spolu s manželom adoptovala koncom osemdesiatych rokov dvoch chlapcov cigánskeho pôvodu a o skúsenostiach s týmto osvojeným potomstvom veľmi otvorene píše, hovorí a diskutuje.

Levy prichádzajúMinulý rok vyšla vo vydavateľstve Michala Vaška kniha bývalého ministra vnútra a niekdajšieho podpredsedu KDH Vladimíra Palka s názvom Levy prichádzajú. Ten sa na takmer 500 stranách, na rozdiel od jeho predošlého diela Boj o moc a tajná služba, venuje prevažne morálne-etickým otázkam a niektorým politicko-civilizačným problémom. O tom, že sa kniha nesie skôr v kritickom duchu, napovedá aj podnázov – Prečo Európa a Amerika smerujú k novej tyranii.

Slovenskí generáli 1939 – 1949Do pozornosti našich čitateľov dávame knihu Slovenskí generáli 1939 – 1949, ktorú zostavili historici Ústavu pamäti národa Peter Jašek, Branislav Kinčok a Martin Lacko.

Publikácia zachytáva životy a osudy ôsmich slovenských generálov, ktorí pôsobili počas existencie prvej Slovenskej republiky (Rudolf Viest, Ferdinand Čatloš, Alexander Čunderlík, Anton Pulanich, Augustín Malár, Jozef Turanec, Štefan Jurech a generál žandárstva Timotheus Ištok). Pútavo písaný text je doplnený mnohými obrazovými prílohami a doteraz nezverejnenými fotografiami.

V prípade záujmu odporúčame internetový obchod Vydavateľstva Matice slovenskej, kde si ju môžete objednať do 7. januára 2013 za cenu 14,99 €.

Kanalizačný poklop so slovenským znakom: internetová stránka OdFicaDoFica.skZuzana Piussi je strohá žena so zvláštnym hlasom. V ostatnom čase sa dostala do pozornosti svojimi „filmovými“ pokusmi, ktoré sú kombináciou amatérskej reportážnej koláže a prudko zaujatého politikárčenia. Jedným z nich bol Nemoc tretej moci, za čo mala ťahanice zo strany dotknutej sudkyne a naposledy „film“ Od Fica do Fica.

Ondrej ĎuricaOndrej Ďurica nie je nováčik na hudobnej scéne. Ako „malý chlapec“ spieval v istej skinhedskej kapele, ktorá bola uznávaná nielen na Slovensku, ale aj v Česku.

Vďaka jeho charizmatickému spevu, farbe hlasu a chŕliacej vášni túto hudbu nepočúvali iba skinhedi, nacionalisti či neonacisti, ale aj politicky nevyhranení ľudia.

Sentimentálny románPred časom sa mi do rúk dostala knižka so zaujímavým názvom od svetoznámeho autora. Nuž, prečítala som si ju. Jej autorom je Alain-Robbe Grillet, jeden zo zakladateľov nového románu. Mladí ľudia sa o ňom dozvedajú predovšetkým v školských laviciach. Kultúrno-estetický zážitok som si musela nechať uležať v hlave a po pár dňoch som dospela k záveru, že buď ja nerozumiem slovesnému umeniu, alebo tu niečo nie je v poriadku.

Varovné rešerše z Kellera a Liessmanna VI.

Nie mečom, ale perom zotročení

Naše spoločné seriálové putovanie po rozporuplných momentoch ideológie vzdelanostnej spoločnosti dospelo až k svojmu záveru. Pravdupovediac, dlho som otáľal, než som sa rozhodol, ako celý seriál uzavriem. Kládol som si totiž otázku: Zostať verný rešeršiam a nechať i v závere prehovoriť ctených pánov Kellera a Liessmanna, alebo využiť túto jedinečnú možnosť a prehovoriť vo väčšej miere sám za seba – za príslušníka prvej ponovembrovej (1989) generácie slovenskej mládeže?

Varovné rešerše z Kellera a Liessmanna V.

Antiosvietenstvo: dvojrýchlostná vzdelanostná spoločnosť

V minulom diely sme vďaka Konradovi Paulovi Liessmanovi odhalili skrytý zmysel nekonečných evalvačných dejov nielen v európskom vysokom školstve, ale i v strednom školstve napĺňaný nenápadnými testami PISA: tým skrytým zmyslom je reštrukturalizácia národných vzdelávacích systémov podľa „tajných učebných osnov ideológov OECD“. V boloňskom procese ako hlavnom „reformnom“ prúde európskeho vysokoškolského priestoru sme rozpoznali prvky sovietskej perestrojky, ktorá v podaní Európskej únie predstavuje obrodu marxistického učenia o hodnote vynaloženej práce. Hodnota štúdia sa totiž podľa zámerov boloňského procesu a prostredníctvom zavedených kreditov ECTS meria podľa priemerného pracovného času, ktorý bol na štúdium vynaložený. (Liessmann, 2008, s. 77) Také sú teda prostriedky reštrukturalizácie vzdelávacích systémov – aké sú však jej príznaky a dôsledky?

Varovné rešerše z Kellera a Liessmanna IV.

Prázdnota európskeho vysokoškolského priestoru

V predchádzajúcej časti sme si slovami Konrada Paula Liessmanna popísali, čo si možno predstavovať pod takými pojmami ako je vzdelanosť, polovzdelanosť a nevzdelanosť. V samotnom úvode nášho rozprávania Varovných rešerš z Kellera a Liessmanna sme zas naznačili, že dnešnú spoločnosť, ktorá sama sebe dáva neskromne blahosklonný prívlastok „vzdelanostná“, paradoxne najviac vystihuje kategória nevzdelanosti: Súčasná „vzdelanostná spoločnosť“ totiž rezignovala na snahu preniknúť tvrdou škrupinou empírie a pomenovať ju na základe reflexie a sebareflexie a touto rezignáciou na snahy vôbec niečo – či už z vnútorného alebo vonkajšieho sveta – pochopiť, zostala aj bez ducha, a teda úplne prázdna. (Liessmann, 2008, s. 49, s. 51) Súčasná spoločnosť prestala byť schopná prostredníctvom svojich humanitných vied demaskovať a kriticky premyslieť ideológiu samej seba – ideológiu vzdelanostnej spoločnosti – a preto ju právom nemožno považovať za priveľmi vzdelanú, nieto ešte za vedomú...

Varovné rešerše z Kellera a Liessmanna III.

Vzdelanosť, polovzdelanosť, nevzdelanosť

Po minulom sociologicko-dejinnom exkurze, v ktorom sme zistili, že zo školy ako chrámu sa stala poisťovňa (J. Keller), najskôr preto, lebo do bánk sme začali chodiť ako kedysi do chrámov (V. Mináč), sa v tomto príspevku vrátime opäť k základným filozoficko-pedagogickým kategóriám ako sú podľa Liessmanna vzdelanosť, polovzdelanosť a nevzdelanosť a dokážeme, že obsahovo korelujú so sociologickými metaforami podôb meniaceho sa charakteru inštitúcie školy podľa Kellera – s chrámom, výťahom a poisťovňou.

Varovné rešerše z Kellera a Liessmanna II.

Spor o zmysel vzdelania

Zatiaľ čo v minulom príspevku sme sa pri rozprávaní o povahe „vzdelanostnej spoločnosti“ pridŕžali skôr filozofických výkladov Konrada Paula Liessmanna, tentoraz nazrieme do histórie celej problematiky, ktorú slovami Jana Kellera analyzujeme z hľadiska sociologických kategórií, aby sme tak zistili, z čoho sa dnešná chladná, azda surová, ale isto nie „vzdelanostná“ spoločnosť zrodila.

Varovné rešerše z Kellera a Liessmanna I.

Vzdelanostná, vedomostná alebo vediaca spoločnosť?

„Vzdelanostná spoločnosť“ – toto slovné spojenie dnes do zorného uhla temer každého človeka (ešte stále žijúceho v spoločnosti) vchádza z každej možnej i nemožnej strany. Zľava ho pred sebou po diaľnici všehomíru ženú vysokou rýchlosťou „reformní pedagógovia“, „didaktici ľudstva“, filantropi a humanisti, svetoobčania i technokrati a moderní ekonómovia; sprava ho za sebou ťažkopádne ťahajú po rozpadnutých cestičkách zasa konzervatívni učitelia, kantori, starosvetskí mešťania, knihovníci, ľudoví mudrci a zruční majstri; z výšin vrchností ho masám znáša na modrých obláčikoch klérus, pozostatky šľachty, royalisti, republikáni a národovci, zospodu ho vidlami zakydanými od hnoja vynášajú nad svoje hlavy robotníci, „utláčané“ menšiny homosexuálov, bojovníci za rasové zrovnoprávnenie, etnické vyrovnanie a náboženské porozumenie, multikultúrny dialóg, legalizáciu marihuany, spojenie kontinentov, odparenie oceánov a kolonizáciu korún rozkonárených a košatých stromov...

Legenda o pátračovi

V týchto týždňoch začala TV JOJ vysielať deťom a mládeži americký seriál Legenda o pátračovi (Legend of the Seeker) „z čias mečov, drakov a mágie“. Nič proti mečom, drakom a mágii, tiež nič proti kulturistickým telám a modernej vizáži zasadených do tejto doby, avšak s niektorými podprahovými informáciami to preháňajú.

DVD s filmom When the Darkness Falls.Že mnohí probieli aktivisti volia ako jednu z foriem svojho boja tvorbu rôznych videí, je trend, ktorý sa rozširuje najmä za posledné roky s celkovou difúziou internetu do populárnej kultúry. When the Darkness Falls, ktorého tvorcom je americký dokumentarista Mark Farrel, však nie je propagandistické video spravené niekde doma na kolene, ale akademicky aj profesionálne kvalitne spracovaný dokument, ktorý sa vyrovná mnohým vysielaným v televíziách. Film uvádza fakty o vplyve prisťahovalectva a nebielych na americkú spoločnosť a kultúru a predkladá teórie o tom, čo sa môže stať, ak bude rasová zmena Ameriky pokračovať.

Race and IQ, Rasa a IQ, Ashley Montagu, environmentalizmusZborník Rasa a IQ (Race & IQ) je jedným z najuznávanejších diel obhajujúcich environmentálne teórie inteligencie. Rozšírené vydanie z roku 2005 obsahuje viac ako 20 článkov a esejí od mnohých popredných vedcov súčasnosti – antropológov, biológov, psychológov aj filozofov.

Pri čítaní jednotlivých príspevkov si možno všimnúť zaujímavé fakty, od silného zastúpenia Židov pri hlásaní environmentalizmu po skutočnosť, že viacerí z autorov priznávajú viac či menej značný vplyv génov na inteligenciu.

Wehrmacht, nemecké vojsko, RuskoPočas druhej svetovej vojny existoval v rámci právneho oddelenia hlavného veliteľstva Wehrmachtu (Oberkommando der Wehrmacht, OKW) špeciálny odbor, ktorý sa zaoberal vyšetrovaním vojnových zločinov. Napriek tomu, že mnohé dokumenty boli zničené, pomerne rozsiahle množstvo z nich sa zachovalo. Týchto 226 zväzkov ležalo dlhé roky zabudnutých v amerických archívoch medzi utajenými dokumentmi. Alfred-Maurice de Zayas bol prvý historik, ktorý sa k nim po odtajnení dostal, spracoval ich a vydal na túto tému monografiu. Práve podľa spomínaného odboru je nazvaná jeho kniha „The Wehrmacht War Crimes Bureau, 1939-1945“.

American History X, Kult hákového kríža, Edward NortonFilm American History X (réžia: Tony Kaye, scenár: David McKenna) už krátko po svojom uvedení do kín v roku 1998 status kultového filmu. Po vyše desiatich rokoch od natočenia sa definitívne etabloval v prvej päťdesiatke rebríčka IMDB s veľmi vysokým hodnotením 8,6. Na slovenský trh sa dostal pod názvom „Kult hákového kríža“ a aj na slovenských a českých kritických stránkach je silne chválený. Film, ktorý možno charakterizovať ako psychologickú drámu, hovorí o príbehu americkej rodiny, ktorú zasiahla čierna kriminalita a rasizmus.

Zábava