Kniha Arthura Kempa sa teší vo svete mimoriadnej obľube aj napriek tomu, že takáto téma je v súčasnom svete tabu. Rozhodli sme sa sprostredkovať preklad tejto knihy pre slovenského čitateľa, aby mal možnosť spoznať literatúru tohto typu, ale najmä poznanie z nej vyplývajúce.

Postupne tu budeme publikovať preložené tie najzaujímavejšie a najhodnotnejšie kapitoly Kempovej knihy. Pomoc a podpora zo strany aktívnych čitateľov je vítaná. Pokiaľ ovládate slovenčinu a angličtinu na výbornej – prekladateľskej úrovni, môžete nás kontaktovať. Mail nájdete hore v banneri. Neodporúčame vám postupovať svojvoľne, ale koordinovane, aby zbytočne nedošlo k dvojitej robote.

Ak máte možnosť spropagovať túto knihu prostredníctvom umiestnenia banneru Pochodu Titanov na svoju stránku, budeme len radi. Taktiež nezabúdajte propagovať adresu priezor.com/pochod-titanov na rôznych diskusných fórach a tiež svojim známym.

Rozhovor s autorom knihy Pochod titanov Arthurom Kempom

banner pochod titanov

banner pochod titanov

Zábava