Minulý rok v októbri bol v meste Rakovník zavraždený český vlastenec Jan Stričko. Vrahom bol Róm Michal Navrátil. Po takmer polroku bol včera vo veci vynesený rozsudok krajským súdom v Prahe. Navrátil bol odsúdený na 12 rokov odňatia slobody nepodmienečne. Proti rozsudku sa neodvolal, takže je právoplatný. Počas pojednávania taktiež vyšli podrobnejšie skutočnosti o celom prípade, ktorý masmédiá takmer úplne odignorovali.

24. októbra 2008 Jan Stričko oslavoval svoje narodeniny na rakovníckej diskotéke Pralinka so svojím kamarátom Oldom. Mali vypité (podľa pitvy mal Jan v krvi 1,7 promile) a dobre sa bavili. Pri tanci na pieseň „Holky a mašiny“ (od Daniela Landu) Jan nechtiac vrazil do Róma Michala Navrátila. Navrátil mu začal hrubo nadávať, ale Jan sa nechcel na diskotéke biť. Po zvyšok diskotéky Róma pozoroval a keď sa vydal na cestu domov (so skupinou ďalších Rómov), šiel Jan s kamarátom za nimi.

V skupine boli aj Josef a Marcela Tancošovci (Navrátilov nevlastný brat a jeho manželka), Jiří Kouba (Navrátilov kamarát), jeho priateľka a jej matka. Jano a Olda za nimi vybehli s tým, že si slovne svoj spor urovnajú.

Jan dobehol Navrátila, dal mu ruku na plece a otočil ho k sebe. Vtom mu však Navrátil zasadil dve rany nožom: jednu priamo do srdca a druhú, 14 centimetrov dlhú reznú ranu, na prsia. Jan padol na zem, Navrátil do neho niekoľkokrát kopol a utiekol s vražednou zbraňou, ktorú hodil do smetného koša. Následne utekal k autu, v ktorom už sedel jeho nevlastný brat Tancoš a pokúsili sa ujsť.

V tom im zabránil Olda, ktorý už Janovi privolal záchranku a snažil sa mu pomôcť. Jano chcel vodu s tým, že je smädný, zatiaľ čo opodiaľ stojaci Rómovia mu nadávali. Aj im však bolo nadávané do „cikánských zmrdů“. Janovi žiaľ už nebolo pomoci a na následky bodnutia zomrel ešte v to ráno. Vrah bol zadržaný na mieste.

Tento mesiac sa začalo vo veci súdne pojednávania. V piatok 10. apríla vypovedal pred súdom sám Navrátil, ale svojím svedectvom si veľmi nepomohol. Jeho výpoveď pred súdom sa totiž značne líšila od prvej výpovede v predbežnom zisťovaní. Uviedol napríklad, že vyfajčil 10 cigariet marihuany, čím sa snažil vysvetliť svoj neskorší „skrat“. Ďalej uvádzal, že Jan ho bil (sudkyňa podľa jeho rozprávania napočítala 18 úderov päsťou). Navrátil tvrdil, že Jan ho zasypal ranami i po tom, čo mu prebodol srdce 13 centimetrov dlhým kuchynským nožom a asi sedemcentimetrovou bodnou ranou mu prepichol srdcovú komoru, čo viedlo k mohutnému krvácaniu do srdcovej dutiny.

Navrátil taktiež tvrdil, že Jan ho zrazil k zemi a kopal a on sa vlastne len bránil, naslepo bodajúc nožom. Iní svedkovia však takéto tvrdenia zamietli, vrátane tých z rómskej skupiny. Okrem toho Navrátil po incidente nemal na svojom tele žiadne podliatiny ani iné známky napadnutia, naopak, na Janovom tele bolo okrem smrteľných rán niekoľko škrabancov a ďalších menších rán.

Ďalším svedkom bol Janov kamarát Olda, ktorý presnejšie popísal, čo predchádzalo vražde Jana Strička. Po Oldovi svedčil vrahov nevlastný brat, Róm Tancoš. Ani jeho pomätené svedectvo vrahovi veľmi nepomohlo. Vrahov známy Jiří Kouba bol ešte viac zmätočný. Keďže Navrátil trval na tom, aby boli všetci svedkovia vypočutí osobne, bolo hlavné pojednávanie prerušené a odložené na utorok 14. apríla 2009.

V utorok svedčili súdni znalci. Z posudku súdneho znalca z odboru psychológie bolo zrejmé, že Navrátil je osoba podpriemernej inteligencie, trpí poruchou osobnosti a jeho intelektuálne procesy sú niekde na hranici podpriemeru a minima. Dosť sa diskutovalo o marihuane a alkohole, ale páchateľ podľa znalcov zrejme vedel, čo robil. Nehovoriac o tom, že ak sa niekto tak zdroguje alebo opije, že sa nevie ovládať a vraždí, nie je to veľkým ospravedlnením.

Znalec z odboru psychológie sa niekoľkokrát zmienil, že pravdepodobnosť nápravy Navrátila vo väzení je minimálna.

Po ďalšom dopletenom svedectve plnom nepresností, ktoré malo údajne pomôcť „Míšovi“, ako Navrátila niekoľkokrát nazvala Marcela Tancošová, sa sudkyňa spýtala Navrátila, či stále trvá na osobnom vypočutí všetkých svedkov, na čo ten náhle zmenil názor a už na tom netrval. Pojednávanie bolo na hodinu prerušené a o druhej popoludní bol prečítaný rozsudok.

Navrátil bol odsúdený na 12 rokov odňatia slobody nepodmienečne za vraždu Jana Strička. Okrem toho musí zaplatiť 261 tisíc českých korún Janovej matke a 175 tisíc každému z troch Janových súrodencov.

Nikto ďalší z okolostojacich Rómov nebol súdený za pomoc pri páchaní trestného činu.

Je zaujímavé zamyslieť sa nad tým, ako to Navrátil všetko zaplatí, keď už bol raz odsúdený za úverový podvod na verejnoprospešné práce a niekoľkokrát bol vyšetrovaný vo veciach lúpeže a krádeže. V súdnej sieni dokonca bolo povedané, že neznáme osoby sa mu vyhrážali, že im ukradol 100 tisíc korún a nejaké zlato. Neprekvapí, že Navrátil je nezamestnaný.

Navrátil žije v rómskej osade.

Výraznou charakteristikou tohto prípadu je minimálne mediálne pokrytie. Jeden z mála článkov, ktorý súdnu dohru vraždy vôbec spomínal, na českom serveri regiony24.cz neuviedol nič o tom, že páchateľ bol Róm a obeť biela. Ak na celom internete vyhľadávate napr. „Navrátil Stričko“, dostanete takmer výhradne nacionalistické stránky, ktoré informujú o prípade. Ani nie je potrebné dodávať, že ak by beloch či dokonca biely nacionalista zavraždil Róm, médiá hlavného prúdu by mali tendenciu tento prípad opakovane pripomínať.

Ešte stále sme napr. svedkami besnenia, ako sa mnohí humanistickí fundamentalisti predbiehajú v odsudzovaní ponižovania mladých rómskych delikventov košickými policajtmi. Ide, samozrejme, o neprimerané správanie, ale v porovnaní s vraždou je jeho závažnosť oveľa menšia. A presne takíto mladí asociáli však majú potenciál, že z nich vyrastú ďalší Navrátilovia.

Zodpovednosť za to ale nenesú iba páchatelia, ktorí v konečnom dôsledku konajú obvykle viac pudovo ako rozumovo. Zodpovednosť majú aj – a som presvedčený, že hlavne – ľudia, ktorí zdegenerovali systém natoľko, že mnohí slušní občania radšej mlčia a nepomenúvajú isté kontroverzné skutočnosti, aby sa vyhli obvineniam z rasizmu. To zabraňuje prijatiu efektívnych opatrení aj proti rómskej kriminalite. Tým sa zvyšuje riziko, že takéto prípady sa budú diať aj v budúcnosti.

Zábava