asociálne predmestieMimovládna organizácia Skupina pre medzinárodné krízy (International Crisis Group – ICG) so sídlom v Bruseli vyhlásila, že Európa je vo vážnej hrozbe krvavej, destabilizujúcej vojny, ak sa nepodarí čím skôr zjednať nezávislosť Kosova od Srbskej republiky. Podľa ICG udelenie nezávislosti Kosovu je jedinou možnosťou, ako sa takémuto konfliktu vyhnúť.

„Čím skôr EÚ alebo podstatná väčšina jej členských krajín vyhlási, že sú ochotné podporiť nezávislosť Kosova, tým väčšie sú šance na zabránenie nešťastiu,“ povedal Alexander Anderson z ICG. Ak sa Kosovu čím skôr neudelí nezávislosť, povedie to k väčšiemu chaosu, násiliu a zosilneniu zločineckých sietí, tvrdí ICG. Anderson sa tiež vyjadril, že Európska únia má v Kosove „tikajúcu bombu na vlastnom dvore“.

Čo však títo politicki korektní už nedodávajú, takýto je pravdepodobný budúci osud všetkých multikultúrnych krajín. V politicky korektnej rovine sa hovorí o negatívnych dôsledkoch, nie však o ich príčine. Spomínanou „tikajúcou bombou“ je totiž multikulturalizmus ako taký.

Prisťahovalci prichádzajúci do Európy z tretieho sveta sem obvykle len v menšej mierke prenesú pomery zo svojich domovských krajín, ktoré sa často zmietajú v problémoch. Ostávajú do značnej miery mimo spoločnosti, ich počty však obrovsky narastajú. Výsledkom je nahrádzanie európskej populácie prisťahovalcami. Tento jav udrie do očí každému návštevníkovi západoeurópskych metropol ako Londýn, Paríž, atď.

Kosovo bolo kedysi takmer čisto srbskou oblasťou. V 13. – 14. storočí predstavovalo srdce Srbského kráľovstva. Keď Turci túto časť Európy okupovali, násilne vyháňali Srbov a presadzovali moslimské náboženstvo. Avšak až masívna imigrácia Albáncov koncom 19. storočia spôsobila, že tvorili asi polovicu obyvateľstva Kosova. V 20. storočí sa jazýčky demografickej váhy prikláňali čoraz viac k Albáncom, až do dnešného stavu, kedy Srbi tvoria len 6 % obyvateľstva – v krajine, ktorú vybudovali ich otcovia.

Jav, ktorý spôsobil, že Kosovo je na pokraji konfliktu, je presne to, čo sa dnes deje v Európe – masívna imigrácia cudzincov. Srbi stratili časť svojej vlasti kvôli tomuto mohutnému prílivu. Ako boli Srbi vytlačení z Kosova, tak môžu byť vytlačení Európania aj zo zvyšku Európy. Celá Európa sa môže stať jedným veľkým Kosovom. Dá sa tomu však vyhnúť: ak sa principiálne zmení politické smerovanie európskych vlád. Poučme sa z histórie – povedzme jasné NIE multikulturalizmu a imigrácii z tretieho sveta!

Zábava