Ešte v júni minulého roku zakázalo vedenie jednej strednej školy v Horshame, Anglicku niekoľkým študentkám nosenie prsteňa, ktorý mal reprezentovať ich oddanosť kresťanskej viere. Škola argumentovala, že žiaci sú povinní nosiť školské uniformy a tieto prstene sú v rozpore s jednotným obliekaním žiakov. Jednou z funkcií školským uniforiem pritom má byť aj zakrytie sociálnych a finančných rozdielov medzi žiakmi.

Jedna zo študentiek, 16-ročná Lydia Playfootová, sa rozhodla obrátiť na súd a obhajovala sa tým, že ide o prejav jej náboženskej viery. Poukázala na to, že v tej istej škole žiaci iných náboženstiev bez problémov nosia šatky či náramky.

16. júla 2007 však najvyšší súd rozhodol v neprospech slečny Playfootovej. Súd rozhodol, že nejde o porušenie jej základných práv prejavovať náboženskú vieru. Príklady iných náboženských symbolov boli údajne iné v tom, že v týchto prípadoch to daná viera od veriacich priamo požadovala, čo však podľa súdu nie je prípad „prsteňa čistoty“.

V praxi je tak európska kresťanská žiačka diskriminovaná za to, že verejne prejavuje úprimnú túžbu dodržiavať etické princípy vlastnej viery.

Zábava