V dobe plnej globalizačných zmien ľudstvo zabúda na svoje korene, ktoré by si mal každý národ uchovať a vážiť si ich. Kultúrne dedičstvá a prírodné krásy sa vytrácajú nie len z mysle, ale aj z očí obyvateľstva. Národy, to nie sú len hranice, ktorými sa delia jeden od druhého. Každý má svoju vlastnú kultúru, históriu a samozrejme jazyk.

V dnešnej dobe prežíva vo svete 6 912 jazykov, z toho 90 % je používaných menej ako 100 000 ľuďmi, okolo 2 400 jazykov je na pokraji vyhynutia a ročne vymizne približne 10 jazykov.

Organizácia UNESCO vyhlásila na 21. január Deň materského jazyka. O tomto dni ľudia na Slovensku a pravdepodobne ani v Európe skoro vôbec nevedia, čo je spôsobené nízkym alebo dokonca nulovým záujmom štátnych orgánov a samotného obyvateľstva. Z tohto dôvodu sa rýchlosť vymierania jazykov porovnáva s rýchlosťou vymierania živočíšnych druhov.

Takéto vymieranie sa týka aj kultúrneho dedičstva európskych národov. Snaha o spájanie sa rôznorodých kultúr má za následok zničenie všetkého pôvodného v samotných národoch. Túžba po peniazoch robí z ľudí hyeny, ktoré sa nezastavia ani pred likvidáciou prírodných krás či kultúrnych pamiatok. Miesto toho môžeme vidieť stúpajúci trend obchodných a zábavných centier.

Obyvateľstvo sa vďaka pazúrom globálneho kapitalizmu dostáva na pokraj voľne mysliaceho druhu a začína prijímať len to, čo mu svetová loby podhodí. Ľudská dôstojnosť sa vytráca a je nahradená závisťou jeden k druhému. Úcta k prastarým dedičstvám sa stáva hanbou a bohužiaľ aj zatracovaným „prežitkom“.

Pokiaľ si Európan čoskoro neuvedomí túto hrozbu a nezdvihne svoj hlas, budeme svedkami končiacej sa éry kedysi krásnej a vznešenej Európy národov!

Zábava