(Mníchov, 20.11.2015) Popredný austrálsky odborník na terorizmus David J. Kilcullen, ktorý v minulosti pracoval aj pre americký Pentagon, sa pre nemecký magazín Foxus vyjadril, že Islamský štát (IS) si v západnej Európe buduje široko rozvetvené para-militaristické štruktúry. Ide o omnoho väčšiu bezpečnostnú hrozbu pre starý kontinent, ako si väčšina ľudí pripúšťa.

Kilcullen upozorňuje, že IS pracuje inak ako doteraz najznámejšia islamistická teroristická organizácia Al-Káida, ktorá sa orientovala na jednorázové útoky samovražedných atentátnikov. IS si naproti tomu v cieľových európskych krajinách vytvára tajné sklady zbraní, konšpiratívne byty a siete tzv. spiacich buniek, ktoré sa aktivizujú v prípade potreby. Pripomína tak európske teroristické skupiny ako IRA v Severnom Írsku alebo ETA v Baskicku.

Z týchto dôvodov by IS nemal byť naďalej považovaný za teroristickú organizáciu, ale za nepriateľský štát. Podľa Kilcullena na jeho porážku nestačia iba útoky na veliteľov a sklady zbraní, čo bol doterajší spôsob boja USA, ale vyžiada si to masívne letecké útoky v rozsahu aspoň 100 nasadení denne. Dôkazom toho, že súčasná stratégia boja proti IS nefunguje, sú nedávne útoky v Paríži.

Letecké útoky by mali smerovať aj na rozvodne vody a elektriny, ropné polia, rafinérie a mestá, ktoré sú v rukách IS, čo by malo podľa Kilcullena zničiť islamistov na ich domácej pôde a tým aj narušiť rozvoj ich teroristickej siete v Európe.

Zábava