Imigračná kríza v Európe stále pokračuje a stále sa prehlbuje. Ruka v ruke s ňou narastá aj dezílúzia európskeho obyvateľstva s obsahom masmediálneho spravodajstva. Najnovšie to dokumentuje obrovský úspech videa o imigračnej kríze, ktoré za necelé štyri dni už videlo viac ako milión divákov (v dobe zverejnenia tohto komentáru je to presne 1.105.518). Jeho súčasťou sú aj titulky v ôsmich európskych jazykoch (zatiaľ nie slovenské ani české). Video je kolážou z nedávneho a staršieho spravodajstva, ktoré ilustruje rozmery krízy, ale zároveň skúma aj jej korene.

Otvorene poukazuje na zodpovednosť liberálnych politických elít a rôznych multikultúrnych mimovládnych spolkov. Následkom masovej imigrácie bude, ako video logicky dedukuje, menšinový status pôvodných Európanov a ich postupný zánik ako odlišnej populačnej skupiny (rasy). Komu to neprekáža, prosím, komu to však prekáža, ten sa proti tomu bude musieť postaviť. A ako ukazuje obrovský úspech tohto videa, takých ľudí nemusí byť zrovna najmenej.

Zábava