(Bonn, 12.11.2015) Počas uplynulej soboty usporiadala organizácia „Refugees Welcome Bonn“ (Utečenci vitajte, Bonn) párty pod heslom „Párty bez hraníc“. Vstupné bolo päť eur, ale pre žiadateľov o azyl bol vstup zadarmo. Namiesto multikultúrneho vyžitia sa však prítomné dámy stretli skôr so sexuálnym obťažovaním, na ktoré sa sťažovalo viacero účastníčok párty.

Organizátori sa po akcii za nevhodné správanie azylantov ospravedlnili, ale zdôraznili, že tieto skúsenosti nemožno zovšeobecňovať, pretože takíto ľudia sa nájdu vo všetkých krajinách a kultúrach. Podľa iných je takýto prístup zakrývaním si očí pred realitou.

Do budúcna vyjadrili „vítači utečencov“ želanie, že na ich akciách bude dodržaný vzájomný rešpekt a slovo „nie“ bude zo strany mužských nápadníkov nemeckých dievčat naozaj akceptované. No, necháme sa prekvapiť.

Od začatia tzv. utečeneckej krízy bolo v Nemecku evidovaných viacero prípadov znásilnenia neeurópskymi imigrantami. Podľa štatistík zo Švédska sa imigranti z krajín Severnej Afriky, Blízkeho východu a subsaharskej Afriky na tejto trestnej činnosti podieľajú približne 20-krát viac ako domáce obyvateľstvo.

Zábava