Pôvodné európske národy, ktoré zjednodušene označujeme ako biele, tvoria menšinu celosvetového ľudstva a ich počet sa neustále znižuje dôsledkom toho, že biele ženy rodia oproti iným omnoho menej detí. Predpokladá sa, že približne v roku 2050 budú bieli ľudia tvoriť menšinu nielen v rámci sveta, ale aj v rámci Európy a Spojených štátov amerických.

Aj napriek tejto pre nás nepríjemnej predpovedi sa medzi nami nájdu ľudia, ktorí si myslia, že aj teraz je na svete príliš veľa bielych ľudí, hlavne v Európe, a žiadajú, aby sa to čím skôr zmenilo.

Medzi takéto osoby patrí aj Anetta Kahane, predsedkyňa Nadácie Amadeu Antonia [Amadeu Antonio Stiftung] pôsobiacej v Nemecku, ktorá je ukážkovým príkladom treťosektorovej „antirasistickej“ (rozumej antibielej) organizácie. Podľa nej je vo východnom Nemecku stále málo ľudí, ktorí „viditeľne patria k menšinám; ktorí sú napríklad čierni“.

To, že po zjednotení Nemecka ostala tretina krajiny biela, je podľa nej najväčším „bankrotom“ nemeckej politiky. Preto žiada, aby bolo do východného Nemecka presťahovaných viac azylantov ako do iných častí Nemecka.

Neomarxistka Anetta Kahane pochádza zo židovskej rodiny s komunistickým pozadím, ktorá utiekla z Nemecka pred nacistami. Po vojne sa Anetta uplatnila ako spolupracovníčka nemeckej Štátnej bezpečnosti [Stasi] a teraz upozorňuje na nárast antisemitizmu, rasizmu a neonacizmu v spoločnosti, pričom za to poberá nemalé finančné prostriedky. O danej osobe sa už v minulosti zmienil aj Pavol Ondráš.

Podobných ľudí je pritom v Európe a Amerike mnoho. Najhoršie na tom je, že určujú politické smerovanie štátov, majú pod palcom médiá a vymývajú mládež v školách. Slovensko nie je na tom inak. Preto je dôležité zakladať mnohopočetné rodiny a vychovávať deti v národnom duchu. Len tak možno totiž zabezpečiť budúcnosť Slovenska a Európy.

Zábava