Islamizácia Británie postupuje(Londýn, 12.02.2015) Ako informuje doteraz najpodrobnejšia štúdia moslimského obyvateľstva britských ostrovov, za desať rokov sa počet moslimov v krajine takmer zdvojnásobil. Táto komunita môže hrať kľúčovú rolu v májových parlamentných voľbách a podľa hlasov niektorých odborníkov môže postupne transformovať všetko od britských spoločenských konvencií až po zahraničnú politiku. Na rozdiel od väčšinovo starnúcej britskej populácie sú totiž miestni moslimovia veľmi mladí: polovica z nich má menej ako 25 rokov a tretina menej ako 15 rokov.

Podľa prieskumu z roku 2001 žilo v Británii niečo vyše milióna a pol moslimov (2,71 %). V roku 2011 ich už zaznamenali 2 786 635 (4,41 %), čo je nárast o 75 %. Medzi deťmi vo veku do päť rokov ide o nárast až o 80 %. Veľká väčšina britských moslimov, 2,7 milióna, žije v Anglicku a vo Walese, kde tvoria päť percent obyvateľstva, ale až 9,1 % medzi deťmi do 5 rokov. Ich počty sa zvyšujú vďaka stále pokračujúcej imigrácii, ale aj preto, že moslimské ženy mávajú viac detí.

Zarážajúce je, že viac ako polovica tamojších moslimov sa narodila mimo britských ostrovov. Problémy sú tak aj s ich integráciou. Pri moslimoch je dvojnásobne vyššia pravdepodobnosť, že budú nezamestnaní alebo bez domova. V niektorých islamských komunitách až tretina nevie vôbec alebo vie len veľmi slabo po anglicky. Klesol však podiel moslimov bez akejkoľvek kvalifikácie, hoci je stále nadpriemerný (26 %). Odborníci upozorňujú, že medzi moslimskou mládežou je radikálna síce iba menšina, avšak tá je nezanedbateľná.

S počtom moslimov narastá aj ich politický vplyv. Dnes už majú aspoň 20-percentné zastúpenie v 26 parlamentných volebných obvodoch. Najvyšší podiel bol zaznamenaný v obvode Birmingham, Hodge Hill, v ktorom žije až 52,1 % moslimských obyvateľov. Tieto čísla však už môžu byť vyššie, pretože ide o údaje z roku 2011, teda už štyri roky staré dáta.

Podľa profesora Davida Voasa z Inštitútu pre sociálny a ekonomický výskum pri Essex University ide o bezprecedentný populačný nárast medzi menšinovými skupinami. Ak by aj bolo ďalšie prisťahovalectvo úplne zastavené, aj tak by bol aspoň do roku 2050 každý desiaty Brit moslimského pôvodu. Islamizácia Británie bude mať podľa neho vplyv aj na domácu a zahraničnú politiku. Už dnes sú na mnohých verejných kúpaliskách vyhradené časy iba pre ženy, pretože islam zakazuje spoločné kúpanie oboch pohlaví.

Vo Veľkej Británii sa menia aj rasové pomery. V roku 2001 belosi tvorili 92,12 % celej populácie, o desať rokov ich už bolo iba 87,17 %. Tieto zmeny sú najmarkantnejšie v mestách. V hlavnom meste Londýne žilo v roku 2001 71,15 % belochov, v roku 2011 ich už bolo len 59,79 %, z toho bielych Britov iba 44,89 %. Domáci Briti sú dnes menšinou vo vlastnom hlavnom meste. V roku 2011 v Londýne žil jeden milión moslimov (12,39 %). V druhom najväčšom meste Birminghame je to podobné. Podiel belochov klesol z 70,35 % (2001) na 57,93 % (2011).

Podpredseda britskej vlády Nick Clegg zo strany Liberálni demokrati na margo týchto informácií vyhlásil, že moslimovia predstavujú veľký prínos pre ostrovné kráľovstvo. Nie všetci sú však nadšení z dramatických rasových a náboženských zmien, ktoré prebiehajú nielen v Británii, ale vo väčšine krajín Európy. Až čas s istotou ukáže, čo to bude do budúcnosti znamenať, či a ako sa so zmenou tváre starého kontinentu zmenia aj tamojšie spoločenské a civilizačné pomery.

Zábava