Neeurópski imigranti v Británii(Londýn, 07.11.2014) Od roku 1995 stáli imigranti z neeurópskych krajín britských daňovníkov prinajmenšom 120 miliárd libier. K tomuto záveru dospela štúdia z University College London, ktorá bola publikovaná v aktuálnom čísle časopisu Economic Journal. Ich výskum zahŕňal obdobie od roku 1995 do roku 2011, takže celkové náklady môžu byť podstatne vyššie.

Inak je to však s európskymi prisťahovalcami. Za rovnaké časové obdobie zaplatili na daniach o 4,4 milirady libier viac, ako z verejných prostriedkov spotrebovali. Autori štúdie pri týchto výpočtoch brali do úvahy výdavky, ktoré boli na imigrantov vynaložené v oblasti vzdelávania, zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia. Najpočetnejšie neeurópske skupiny prisťahovalcov pochádzali z Indie, Pakistanu a Južnej Afriky.

Podľa organizácií, ktoré odmietajú otvorenú imigračnú politiku britskej vlády, sú však náklady na prisťahovalcov vo všeobecnosti ešte vyššie. Táto štúdia „nezohľadňuje niektoré významné náklady“, povedal David Green, vedúci konzervatívneho think tanku Civitas. Pod vládou labouristickej strany (1997-2010) boli imigračné zákony značne liberalizované. Počet osôb neeurópskeho pôvodu v krajine vtedy stúpol z 2,8 milióna na 4,6 milióna.

Výsledky tohto výskumu aj napriek uvedenej kritike potvrdzujú, že medzi prisťahovalcami sú rozdiely. Určite nie všetci predstavujú pre cieľovú krajinu prínos, môže ísť naopak o výrazné zaťaženie sociálneho systému, zdravotníctva i školstva. Pri imigračnej politike musí hrať rolu kritérium pôvodu a kvality prichádzajúceho obyvateľstva. Také sú závery recipientov predmetnej štúdie.

Zábava