Kriminalita v Nemecku(Berlín, 2.10.2014) Takmer 60 percent podozrivých pri prípadoch organizovanej kriminality z roku 2013 nemá nemecké štátne občianstvo. Vyplýva to zo situačnej správy nemeckej spolkovej vlády. Väčšine v Nemecku pôsobiacich organizovaných skupín „dominujú osoby cudzej štátnej príslušnosti“, povedal šéf Úradu spolkovej kriminálnej polície Jörg Ziercke. Súhrnne bolo zaevidovaných 9 555 podozrivých z tohto druhu trestnej činnosti.

„Vlámačky do bytov, krádeže aut a podvody cez telefón – organizovaná kriminalita stojí v domových dverách“, upozorňuje Ziercke. Na celoeurópskej úrovni predstavuje obrat organizovanej kriminality trojmiestnu miliardovú sumu. V dôsledku toho znamená organizovaná zločinnosť „nebezpečenstvo aj pre štát a hospodárstvo.“

Znepokojene sa vyjadril aj spolkový minister vnútra Thomas de Maizière (CDU). „Páchatelia pochádzajú z celého sveta, dokopy sme zaznamenali cez 100 rozličných národností. Na takýto vývoj musia naše vyšetrovacie orgány adekvátne reagovať“, zdôraznil de Maizière a zároveň ohlásil novú reštrukturalizáciu bezpečnostných úradov. Kritické hlasy za daný stav vinia politiku otvorených hraníc, voľný pohyb osôb v Európskej únii a dlhodobo nedostatočný postup proti kriminalite cudzincov.

Zábava