Afrikanizácia Francúzska(Paríž, 5.8.2014) Viac ako tretina novonarodených detí vo Francúzsku je afrického, prípadne arabského pôvodu. Hoci od roku 1872 Francúzska republika zakazuje zbieranie štatistík na rasovom, etnickom alebo náboženskom princípe, tieto údaje sú zistiteľné z medicínskych dát o ľuďoch náchylných k drepanocytóze, druhu hemolytickej anémie, ktorou trpia takmer výlučne osoby pochádzajúce z tropických alebo subtropických pásiem.

Najrýchlejšie prebieha afrikanizácia v regióne Île-de-France, ktorý dnes zväčša tvorí parížska aglomerácia. Až 65,95 % z tam narodených detí je podľa údajov z roku 2012 afrického alebo arabského pôvodu. Na Korzike a v regióne Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) s centrom v Marseille je to 43,27 %, v susedných regiónoch Languedoc-Roussillon s centrom v Montpellieri a v Rhône-Alpes s centrom v Lyone je to 39,74 %, respektíve 37,77 %.

Čo je však na postupnej zmene podstaty francúzskeho obyvateľstva zarážajúce, je jej extrémna prudkosť, ako ukazuje tabuľka:

Región200520102012
Alsasko 26,7 % 31,2 % 31,95 %
Akvitánsko 9,86 % 14,5 % 16,77 %
Auvergne 12,89 % 16,3 % 17 %
Burgundsko 13,91 % 19,1 % 20,12 %
Bretónsko 3,47 % 5,5 % 7,14 %
Centre 13 % 17,8 % 20,36 %
Champagne-Ardenne 12,46 % 14,9 % 16,44 %
Franche-Comté 15,84 % 19,7 % 20,87 %
Île-de-France 54,15 % 60 % 65,95 %
Languedoc-Roussillon 29,9 % 41,6 % 39,74 %
Limuzínsko 15,32 % 21,7 % 27,25 %
Lotrinsko 16,29 % 18,3 % 20,06 %
Midi-Pyrénées 22,33 % 30,6 % 33,30 %
Nord-Pas-de-Calais 10,54 % 15,6 % 16,97 %
Normandia 10,74 % 13,8 % 15,53 %
PACA a Korzika 32,51 % 43,2 % 43,27 %
Pays-de-Loire a Poitou-Charentes 8,24 % 12,7 % 13,05 %
Pikardia 16,29 % 22,5 % 23,7 %
Rhône-Alpes 25,43 % 31,5 % 37,77 %

Pre celé Francúzsko sú údaje za rok 2012 na úrovni 34,44 % oproti 31,5 % za rok 2010. Je veľmi pravdepodobné, že za pokračovania súčasnej situácie bude Francúzsko v priebehu dvoch generácii krajinou s veľkou väčšinou obyvateľstva neeurópskeho pôvodu a zrejme s majoritným moslimským náboženstvom. Európske Francúzsko, ako bolo známe po dlhé stáročia, sa každým dňom prepadáva do minulosti. Ako poznamenal francúzsky filozof Auguste Comte, demografia je osud.

Zábava